by: Oren Ziv, activestills.org by: Oren Ziv, activestills.org

הזכות לקיום בכבוד (רווחה וקצבאות)

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא הזכות לקיום בכבוד הכנסו לאתר החדש שלנו.

לכל אדם יש זכות לחיות בתנאים המספקים לכל הפחות את צרכיו הבסיסיים ומאפשרים קיום שאינו משפיל. הזכות לקיום בכבוד ולרמת חיים נאותה כוללת מזון, לבוש, דיור ושיפור מתמיד בתנאי הקיום, והיא הוכרה כאחת מזכויות האדם באמנה הבינלאומית לזכויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות של האו"ם, שעליה חתומה ישראל. מהזכות לקיום בכבוד נובעת חובת המדינה לפרוס מתחת לרגלי תושביה רשת בטחון סוציאלי, שתאפשר קיום אנושי מינימלי בכבוד.

"אין דבר כזה": על הסטנדרט הישראלי לקיום בסיסי (בכבוד) וקצבת הבטחת הכנסה – נייר עמדה

זכויות חברתיות – דף ראשי

הכל

ניירות עמדה

מאמרים

חדשות

בכנסת

בבתי המשפט