הזכות לחשמל

ניתוק דירות של מבקשי מקלט בפתח תקווה מחשמל וממים

עת"מ 62635-02-17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' עיריית פתח תקוה, הוועדה המקומית לתכנון ובניה; עת"מ 3015-04-17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' עיריית פתח תקוה; עע"מ 8379/17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' עיריית פתח תקוה, הוועדה המקומית לתכנון ובניה

עו"ד: טל חסין, עודד פלר

 

האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים וא.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל הגישו ב-28.2.2017 עתירה דחופה לבית המשפט המחוזי בלוד, לאחר שמספר דירות בפתח תקווה, שבהן מתגוררות משפחות של מבקשי מקלט, נותקו מהחשמל ו/או ממים בהוראת העירייה. בעתירה נטען כי ניתוק החשמל פוגע פגיעה קשה בזכותם של עשרות ילדים, נשים וגברים לכבוד ולתנאי מחייה בסיסיים. עוד נטען כי ניתוקי החשמל והמים נעשים משיקולים זרים, תוך שימוש פסול בסמכות השלטונית הנתונה לעירייה.

בתשובה לפניית האגודה בטרם הגשת העתירה טענו עיריית פתח תקווה והעומד בראשה, איציק ברוורמן, כי ניתוק הדירות מתשתיות בסיסיות נעשה משום שמדובר בדירות שפוצלו ללא היתר, כלומר שהמהלך הוא חלק מהמאבק בעבירות בנייה. בעתירה נטען כי הפסיקה קובעת שבשל ההשלכות הקשות שיש לניתוק ממשאבים הקריטיים לחיים, על הרשות להפעיל סמכות דרסטית זו רק במקרים יוצאי דופן וקיצוניים. לרשות המקומית יש אמצעים מידתיים להתמודד עם בעלי נכסים ועם עבירות בנייה, שאינם פוגעים אנושות בזכויות יסוד של השוכרים, ובעיקר אלה הנמנים על אוכלוסיות מוחלשות. עוד נטען בעתירה כי בעלי הנכסים אינם מעניינים כלל את עיריית פתח תקווה, וכי הניתוק הוא למעשה חלק ממהלך נרחב שמוביל ראש העירייה במטרה להרחיק את מבקשי מקלט מהעיר. פגיעה במבקשי מקלט אפריקאים, קבוצת אוכלוסייה קונקרטית וחלשה, אך ורק בשל מוצאה, מעמדה בישראל וצבע עורה, לוקה בחוסר סבירות קשה ובהיעדר מידתיות קיצוני.

בעתירה התבקש בית המשפט לאסור על ניתוקן מתשתיות של דירות בהן מתגוררים מבקשי מקלט, וזאת עד לתום הכרעה בעררים שהוגשו בעניין לוועדת הערר המחוזית על פי חוק התכנון והבנייה. עם הגשת העתירה נענה בית המשפט לבקשת העותרים והוציא צו ביניים המורה לעירייה, לחברת החשמל ולתאגיד המים להימנע מניתוק נכסים שבהם מתגוררים אזרחים אפריקאים בפתח תקוה מחשמל או ממים, ולחבר לחשמל או למים את הנכסים שנותקו, עד לדיון בעתירה. הדיון נקבע ל-27.3.2017.

העתירה נמחקה בסוף מרץ 2017, לאחר שהתקבל הסעד שהתבקש בה. ביום 2.4.2017 הגישו הארגונים עתירה נוספת, שגם בה נתקפה חוקיות ההוראה שנתנה עיריית פתח תקוה לנתק מתשתיות 166 דירות בעיר, שבחלקן הגדול מתגוררים אזרחים אפריקאים. עתירה זו נדחתה באוגוסט. בפסק הדין נקבע שעתירה ציבורית אינה הדרך הנאותה לברר את המחלוקת; כי לא הוכחו טעמים זרים וגזענים שעמדו בבסיס הוראת הניתוק, וכי על הדיירים הנפגעים למצות את ההליכים בוועדות הערר לתכנון ובנייה.

הארגונים הגישו ערעור לבית המשפט העליון. הערעור נמחק לאור שינוי המדיניות של העירייה.

 

עת"מ 62635-02-17

העתירה

בקשה בהולה לצו ארעי ולצו ביניים

החלטה, 1.3.2017

תשובת עיריית פתח תקווה והוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקווה לבקשה למתן צו ארעי וצו ביניים, מרץ 2017

 

עת"מ 3015-04-17

העתירה

תגובת חברת החשמל, אפריל 2017

פסק הדין, 7.8.2017

 

עע"מ 8379/17

הערעור

פסק הדין, 21.1.2019

 

קישורים:

פניות האגודה לפני הגשת העתירה

האם עיריית פתח תקווה מנסה להילחם במבקשי מקלט?, עו"ד עודד פלר מהאגודה בתוכניתו של גבי גזית, 9.8.2017, 103fm

אילן ליאור, העליון הורה לדון בעתירה לאסור על עיריית פ"ת לנתק דירות מבקשי מקלט מחשמל ומים, הארץ, 16.5.2017

אילן ליאור, בשני שלישים מהדירות שעיריית פתח תקוה הורתה לנתק מחשמל גרים מבקשי מקלט, 28.3.2017, הארץ

מיה איידן, ביהמ"ש קבע: צו הקפאה זמני לניתוקי החשמל בדירות פליטים בפתח תקווה, 1.3.2017, nana10

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: בבתי המשפט,הזכות לחשמל,הזכות למים,מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.