בית משפט השלום: אפשר לכלוא מי שמקבץ נדבות בכותל

ביום חמישי האחרון, 9.11.2017, דחה השופט פאול שטרק מבית משפט השלום שורה של טענות מקדמיות בתיק פלילי שמנהלת המשטרה נגד שני בני אדם שקיבצו נדבות בכותל המערבי. האגודה לזכויות האזרח צורפה לתיק כידידת בית המשפט. האגודה טענה כי התקנה המאפשרת לכלוא אדם לחצי שנה בשל קיבוץ נדבות בכותל, שהתקין שר הדתות בשנת 1981, היא לא חוקית ויש לבטלה, שכן היא פוגעת בזכויות יסוד. האגודה טענה כי אין להעמיד לדין אדם המקבץ נדבות לצורך הישרדותו.

בית המשפט דחה את הטענות שהעלו הסניגורים והאגודה לזכויות האזרח. בית המשפט פסק כי האיסור לקבץ נדבות אינו פוגע בחופש העיסוק, שכן חופש העיסוק אינו מגן על עיסוק הנובע ממצוקה. כמו כן נקבע כי אין באיסור פגיעה בכבוד האדם ואין בו פגיעה בחופש הביטוי, שכן "אין בפשיטת יד מגמה להביע דעה". עוד קבע בית המשפט כי התקנה האוסרת על קיבוץ נדבות היא סבירה, ומיועדת למיגור "תופעה מטרידה ואף מאיימת על קדושת המקום ושלמותו".

בית המשפט ציין כי "הטלת אחריות בפלילים על פושטי יד, נוכח נסיבותיהם הקשות, אינה משימה פשוטה ולטעמי, ככלל, ההכרעה בה קשה… בענייננו כתבי האישום הוגשו ללא פגיעה ממשית בתחושת הצדק וההגינות".

את האגודה לזכויות האזרח יצג עו"ד גיל גן-מור, שציין: "הפללה של פעולות הישרדות של אנשים המתמודדים עם עוני ומצוקה כלכלית היא אי צדק זועק לשמיים. הדין הפלילי אינו הכלי המתאים להתמודדות עם עוני במרחב הציבורי, ויש בו אף להחמיר את המצב. האגודה לזכויות האזרח מצרה על כך שבית המשפט לא פסל את התקנה, ולחלופין שלא קבע כי יש להסתפק לכל היותר בהרחקה מהכותל, ואישר להגיש כתב אישום שעשוי לשלוח לחצי שנת מאסר אנשים שכל חטאם הוא עוניים ובקשתם מעוברי אורח לסייע להם".

את הנאשמים ייצגו עוה"ד מנחם שטאובר ואביאל קריא. עו"ד שטאובר מסר: "אנו סבורים כי שגה בית המשפט עת אפשר לראות במצוות צדקה בכותל כפעילות שפוגעת בקדושתו. בכל הכבוד, שעה שברחבת הכותל עצמו זועקים אלפי אנשים את מילות תפילת "ונתנה תוקף" המבהירה כי 'תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה' – קשה לטעון כי צדקה מהווה פגיעה בכותל. הצדקה אינהרנטית ליהדות ואף למצוות התפילה. לבד מן האמור, אנו סבורים כי אף מן הבחינה המשפטית היה צורך לזכות את מרשי וכמובן שככל שיידרש ערעור נעלה את הדברים בערעור".

האגודה לזכויות האזרח תמשיך להיאבק לביטול התקנה.

ת"פ 28268-03-16

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לקיום בכבוד (רווחה וקצבאות),חופש העיסוק

סגור לתגובות.