cc by: maHidoodi cc by: maHidoodi

גזענות ואפליה

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא הזכות לשוויון ומאבק בגזענות ובאפליה הכנסו לאתר החדש שלנו.

הכל

דפי מידע

 • acri

  הזכות לשוויון בדיור

  11 בינואר 2010

  לכל אדם זכות לנגישות שווה לדיור וזכות שלא להיות מופלה בשל השתייכותו הקבוצתית או בשל צרכיו המיוחדים. אפליה בדיור אסורה … עוד

 • acri

  אפליה בכניסה למועדונים ולמקומות בילוי

  7 בדצמבר 2009

  ביום ג' השבוע (8.12.09) תדון ועדת הכלכלה של הכנסת בהצעה לתיקון חוק האוסר על אפליה במוצרים, שירותים ובכניסה למקומות בילוי. … עוד

 • acri

  הסדרים עבור אלמנים ואלמנות

  8 באפריל 2005

  בחוק הביטוח הלאומי, בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל קיימים הסדרים המפלים אלמנים לעומת אלמנות. הדרך לתיקון אפליה זו היא באמצעות חקיקה, … עוד

 • acri

  יישום חוק הדיור הציבורי

  18 בספטמבר 2000

  מתוך "זכויות האדם כאן ועכשיו" יוני 2000 חוק הדיור הציבורי, שנועד לאפשר לדיירים המתגוררים בדיור ציבורי, לרכוש את דירותיהם בתנאים … עוד

חדשות

בכנסת

בבתי המשפט