בניין המוסד לביטוח לאומי. CC-BY-NC-SA: Lior Bakalu CC-BY-NC-SA: Lior Bakalu

קצבאות קיום

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא הזכות לקיום בכבוד, קצבאות ושירותי רווחה הכנסו לאתר החדש שלנו.

קצבאות הקיום מטעם המדינה (כגון הבטחת הכנסה, מזונות, קצבת נכות, קצבת זקנה וקצבת שארים) הן אחד הרכיבים המרכזיים במערך הביטחון הסוציאלי בישראל, בהיותן רשת הביטחון הבסיסית במצבים של מצוקה כלכלית חריפה. הזכות לקיום בסיסי בכבוד הוכרה בישראל כחלק מהזכות לכבוד האדם. עם זאת, מדינת ישראל מסרבת בעקביות להגדיר במדויק את תוכנה של זכות זו ולכמתה, ומנתקת במכוון את רמות קצבאות הקיום שהיא מעניקה ממדדי רמת החיים של כלל האוכלוסייה. זאת, למרות שברי גם לה שגובה קצבאות הקיום אינו מאפשר קיום בכבוד.

"אין דבר כזה": על הסטנדרט הישראלי לקיום בסיסי (בכבוד) וקצבת הבטחת הכנסה – נייר עמדה