אילוסטרציה - שטרות כסף. CC-By-NC: Grace Wu CC By-NC: Grace Wu

זכויות חייבים

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא הזכות לקיום בכבוד, קצבאות ושירותי רווחה הכנסו לאתר החדש שלנו.

בעולם המודרני לא נדירים המקרים שבהם יחידים ומשפחות נקלעים לחובות, ומתקשים להחזירם. כדי להבטיח את זכותו של כל אדם לרמת חיים נאותה, על המדינה ליצור הסדרים שיאפשרו לאדם המעוניין להסדיר את חובו לשאת בנטל התשלום מחד, ולשמור על חיים בכבוד מאידך. כיום קיימים בישראל הליכי גביית חובות הכוללים חסמים שאינם מאפשרים לחייבים למצות את זכויותיהם, מגדילים את החוב ומקבעים את החייבים לחיים של עוני. בין החסמים: מחסור במידע ברור וזמין בנוגע לאפשרויות הסדרת חובות; ועדות מיוחדות שעשויות לסייע לחייבים אינן מוכרות לציבור ואף לרבים מאנשי המקצוע; הרשויות אינן מאפשרות פריסת תשלומים ריאלית המתחשבת בהכנסות ובהוצאות של החייבים או בנסיבות חריגות בחייהם; ועוד.