אילוסטרציה Photo by Ladyheart at Morguefule.com

הזכות למים

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא הזכות לחשמל ולמים הכנסו לאתר החדש שלנו.

משק המים בישראל עבר בשנים האחרונות שינויים מרחיקי לכת, שכתוצאה מהם עלו מחירי המים בעשרות אחוזים. למרות עליית המחירים, המדיניות הממשלתית כיום כוללת הנחות לאוכלוסיות מועטות בלבד, ועד לאחרונה, תאגידי המים נהגו לנתק מהזרם באופן תדיר ובלתי מבוקר משקי בית שצברו חובות.
האגודה לזכויות האזרח מבקשת לקדם תפיסה של המים כזכות יסוד ולא כמוצר צריכה. האגודה מדגישה את חובת המדינה לדאוג לחלוקה צודקת של משאב המים בקרב הציבור כולו ולהגן על מימוש הזכות למים כלפי כל אדם בלא אפליה.
להרחבה

זכויות חברתיות – דף ראשי

הכל

חדשות

זכותונים

בכנסת

בבתי המשפט