public domain by The Peep Holes via Wikimedia Commons

הזכות לפרטיות

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים הכנסו לאתר החדש שלנו.

ההתפתחויות הטכנולוגיות של העשורים האחרונים מציבות איומים חדשים על הזכות לפרטיות. האגודה לזכויות האזרח פועלת בבתי המשפט, בכנסת ומול משרדי הממשלה למיזעור הפגיעה בפרטיות ולצמצום יכולתם של גורמים שונים לאסוף מידע ולעשות בו שימוש בלתי הולם.

הכל

מאמרים

חדשות

בכנסת

בבתי המשפט