הופעות של אמנים "משתמטים"

 

הצעת חוק איסור מימון מופעי תרבות וספורט בהשתתפות משתמטים, התשס"ט–2009

הצעת החוק ביקשה לאסור על כל גוף ציבורי, ואף על גופים פרטיים שנתמכים על ידי המדינה, לתמוך בכל מופע תרבות או אירוע ספורט שבו משתתף מי שלא שירת בצבא. על פי דברי ההסבר וכותרת הצעת החוק, היא באה להתמודד עם תופעת הידוענים שהשתמטו משירות צבאי ומשמשים דוגמה רעה לנוער. יחד עם זאת,  לא רק שאין בהצעת החוק הגדרה כלשהי של "משתמט", אלא שנוסחה גורף והוא מתייחס לכל מי שלא שירת בצבא או לא עשה שירות לאומי.

האגודה לזכויות האזרח התנגדה לחקיקה בטענה כי הצעת החוק מפלה, פוגעת בפרטיות ובחופש העיסוק; וכי לא כך יש להיאבק בהשתמטות. משתמט הוא מי שהיה חייב בשירות צבאי ונמצא כשיר לשירות, אך בדרכי רמייה קיבל פטור. יש להילחם בתופעה פסולה זו הן בנקיטת הליכים פליליים נגד מי שהשתחרר במרמה והן באמצעים חינוכיים וציבוריים. אולם הצעת החוק מטילה כתם ומקשה על השתלבותו בחברה של ציבור שלם של אזרחים שומרי חוק, אשר קיבלו פטור משירות צבאי כדין, ובכלל זה מי שקיבל פטור מטעמים רפואיים, בשל מוגבלות, אי-התאמה, דת או מצפון.

גם לו הצעת החוק הייתה מתיימרת להבחין בין מי ש"השתמט" לבין מי שקיבל פטור כדין היא הייתה פסולה. אין לדרוש ממועמד לעבודה להתערטל בפני מראייניו, להסכים לפגיעה קשה בפרטיותו ולפרט את בעיותיו הרפואיות או את אמונותיו ודעותיו כדי להצדיק את אי גיוסו. החוק אף אוסר מפורשות על מעביד לדרוש ממועמד לעבודה את הפרופיל הצבאי שלו. אין לצפות ממוסדות תרבות וספורט לערוך רשימות שחורות של מי שמועסק על ידם ולא שירת בצבא.

סטטוס: הצעת החוק נדחתה בוועדת השרים לענייני חקיקה ב-20 בפברואר 2011.

נוסח הצעת החוק

פניית האגודה לזכויות האזרח לוועדת השרים לחקיקה, פברואר 2011

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות לעבוד,הזכות לפרטיות,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות,זכויות אנשים עם מוגבלות,זכויות חברתיות,חופש הדת והחופש מדת,חופש המצפון,חופש העיסוק

סגור לתגובות.