העברת מידע ממשרד הפנים לגורמים אחרים

בג"ץ 8070/98 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד משרד הפנים; דנג"צ 4907/04 איגוד הבנקים בישראל נגד האגודה לזכויות האזרח בישראל

עו"ד: דוד אנוך, אבנר פינצ'וק

 

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ נגד הנוהג של משרד הפנים להעביר מידע ממרשם האוכלוסין דרך קבע לנציבות מס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לרשות השידור ולבנקים. בתצהיר שהגישה האגודה לבית-המשפט תואר איך סבא, שבא לפתוח חשבון בנק לנכדו שזה אך נולד, נדהם לשמוע שבידי פקיד הבנק מצויים פרטיהם האישיים של הורי התינוק, שאינם נמנים כלל על לקוחותיו של הבנק.

בשנת 2004 ניתן פסק דין, שבו התקבלה העתירה, ונקבע כי העברת המידע פוגעת בזכות לפרטיות ונעשית בניגוד לחוק הגנת הפרטיות. בקשה לדיון נוסף, שהוגשה על ידי איגוד הבנקים, נדחתה.

עיקרי טיעון מטעם העותרת

פסק הדין

תגובת האגודה לבקשה לדיון נוסף

 

הודעות לעיתונות:

התקנות בעניין העברת מידע ממרשם האוכלוסין עדיין לא פורסמו, נובמבר 2008

לצמצם הפגיעה בפרטיות שבהצעת חוק להעברת מידע ממרשם האוכלוסין, מרץ 2007

העברת מידע ממרשם האוכלוסין לגופים ציבוריים ולבנקים נעשית שלא כדין, מאי 2004

על המדינה להציע אמצעים שיצמצמו את הפגיעה בפרטיותם של אזרחים, מאי 2002

על משרד הפנים לנמק מדוע הוא מעביר מידע פרטי על אזרחים, יולי 2001

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.