public domain by The Peep Holes via Wikimedia Commons

הזכות לפרטיות

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים הכנסו לאתר החדש שלנו.

ההתפתחויות הטכנולוגיות של העשורים האחרונים מציבות איומים חדשים על הזכות לפרטיות. האגודה לזכויות האזרח פועלת בבתי המשפט, בכנסת ומול משרדי הממשלה למיזעור הפגיעה בפרטיות ולצמצום יכולתם של גורמים שונים לאסוף מידע ולעשות בו שימוש בלתי הולם.

הכל

מאמרים

 • acri

  רגולציה של מאגרי המידע בסקטור הפרטי

  10 באפריל 2005

  דברים מאת עו"ד אבנר פינצ'וק ביום עיון בנושא: פיקוח והגנה על מאגרי מידע, שנערך ב-11.4.05 בוועדת חוקה, חוק ומשפט של … עוד

 • acri

  הזכות לפרטיות

  14 בינואר 2001

  הרעיון כי יש להכיר בזכות האדם לפרטיות היא תולדה של המאה הנוכחית. המחברת סוקרת את הסיבות שהביאו להולדתה של זכות … עוד

חדשות

בכנסת

בבתי המשפט