מחסומי גביה בירושלים המזרחית

צילום: מוהנד ענאתיצילום: מוהנד ענאתי

בג"ץ 6824/07 מנאע נגד רשות המיסים

עו"ד : טלי ניר

 

בירושלים המזרחית נעשה שימוש בפרקטיקה של מחסומי גבייה – גביית חובות מס באמצעות מחסומי דרכים. רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי, בסיוע המשטרה, הנהיגו שימוש במחסומי דרכים בהם עוכב כלי הרכב שעברו במקום. אם נמצא כי תלוי ועומד חוב נגד בעל הרכב או מי מבני משפחתו, נדרש הנהג להסדיר את החוב במקום, ולא – עוקל הרכב מידית.

באוגוסט 2007 הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה לבג"ץ נגד פרקטיקה זו. בדיון שהתקיים בחודש פברואר 2008 ביקרו שופטי בג"ץ את השימוש במחסומי הגבייה, וציינו כי הוא מהווה שימוש לרעה בסמכות המשטרה וגורם לפגיעה בלתי מידתית בזכויות אדם. למן אותו דיון, הופסק השימוש במחסומים לגביית חובות עד להכרעה בעתירה.

אולם בחודש מאי 2008 הגיעו לאגודה תלונות, המצביעות על כך שמשטרת ישראל חזרה לסורה ומתפקדת כקבלנית גבייה עבור רשויות וחברות שונות, המבקשות לגבות חובות מתושבי ירושלים המזרחית, תוך שימוש באמצעים בלתי חוקיים. תלונת האגודה הביאה לכך שנפתחה חקירה פלילית נגד השוטרים המעורבים בכך, והם נעצרו. תלונות נוספות שהגיעו לאגודה במהלך 2009 על שימוש במחסומי גבייה הועברו לפרקליטות המדינה והשימוש בהם הופסק.

למרות כל זאת, רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי המשיכו לעמוד על עמדתם כי יש להתיר גבייה במקומות ציבוריים לשם גביית חובות מס. מכיוון שהיו מנועים, עד להכרעה בעתירה, להציב מחסומי דרכים, השתמשו בשיטות אחרות לגביית החובות – גם במקומות אחרים ברחבי הארץ. כך, בתשובה לבקשה לקבלת מידע שהגישה האגודה במסגרת העתירה הודיעה רשות המסים כי היא תופסת כלי רכב גם בקניונים ובחניונים (977 כלי רכב נתפסו כך ב-2008) וגם בחניית החייב/ברחוב (1987 כלי רכב נתפסו כך ב-2008).

בדצמבר 2010 קיבל בג"ץ את העתירה וקבע כי גביית חובות מס במקומות ציבוריים פוגעת בכבוד האדם, בחופש התנועה, בזכות לפרטיות, בזכות להליך הוגן ובזכות הפניה לערכאות, ומהווה פרשנות לא סבירה של החוק על ידי רשויות המס. בית המשפט הורה לרשות המסים להפסיק את הנוהג לגבות חובות מס באמצעות מחסומי משטרה או "מתקפות פתע" ברחוב, בחניונים ובקניונים.

העתירה
תגובת העותרים להודעת העדכון מטעם המשיבים ובקשה לצו ביניים ולדיון מוקדם
צו על תנאי
כתב תשובה מטעם המשיבים
(כולל נספחים – נהלי רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי בעניין גביית חובות במחסומי דרכים)
עיקרי טיעון מטעם העותרים, מרץ 2010
פסק הדין

הודעות לעיתונות:
בג"ץ קיבל את עתירת האגודה: תיאסר גביית חובות מס במקומות ציבוריים, דצמבר 2010
‏ביקורת חריפה של בג"ץ על גביית חובות מס במקומות ציבוריים, יולי 2010
כחולים בשחור, מרץ 2009 (על שוטרים שעבדו "בשחור" בגביית חובות בירושלים המזרחית)
שיטות גבייה חדשות ובלתי חוקיות בירושלים המזרחית, מאי 2008
שופטי בג"ץ: גביית חובות מס באמצעות "מחסומי גבייה" – "בית דין שדה", פברואר 2008
להפסיק גביית חובות בירושלים המזרחית באמצעות "מחסומי גבייה", אוגוסט 2007
הפעלת "מחסומי גבייה" במזרח ירושלים – שימוש פסול בסמכויות המשטרה, אוגוסט 2006

קישורים
תמונות ממחסומי הגביה
מאמר מאת עו"ד טלי ניר, 14.8.2007
מזוז נגד בג"ץ: מחסומי הגבייה חוקיים, הארץ, 2.7.2008

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,הזכות לכבוד,הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות,זכויות תושבי ירושלים המזרחית,חופש התנועה והגדר

סגור לתגובות.