ועדות קבלה ביישובים קהילתיים ובהרחבות ביישובים חקלאיים

בג"ץ 3552/0 קמפלר נגד מינהל מקרקעי ישראל
עו"ד: נטע זיו, גדיר ניקולא ודורי ספיבק (התכנית לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב), סוהאד בשארה (עדאלה)
 
התוכנית לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב הגישה עתירה בשם בני זוג אשר נדחו על-ידי ועדת הקבלה בהרחבה הקהילתית לישוב חקלאי ובשם האגודה לזכויות האזרח. בעתירה ביקשנו לבטל את החלטת ועדת הקבלה ביישוב לדחות את בקשת בני הזוג לרכוש מגרש בהרחבה מהטעם של "אי התאמה לחיי קהילה". כמו כן ביקשנו לבטל החלטה של מועצת מקרקעי ישראל, שהסדירה את הליך הקבלה ליישובים הקהילתיים ולהרחבות הקהילתיות ביישובים החקלאים, ואפשרה הקמת ועדות קבלה באותם יישובים. הוועדות הוסמכו לדון בבקשות של מועמדים לרכישת מגרשים למגורים ביישוב, ובפועל קבעו עבור מינהל מקרקעי ישראל למי להעניק זכויות חכירה בקרקע – אדמות ציבוריות – וממי למנוע אותן. הקריטריון העמום של "התאמה לחיי חברה בקהילה" אפשר לוועדות הקבלה לצקת לתוכו תוכן ככל העולה על רוחן, והסתיר מאחוריו שיקולים זרים, פסולים ומפלים.

הדיון בעתירת האגודה אוחד עם דיון בשתי עתירות נוספות התוקפות את חוקתיותן של ועדות הקבלה.

במרץ 2010 קיבלה מועצת מנהל מקרקעי ישראל החלטה חדשה בעניין הליכי קליטה והקצאת מגרשים למועמדים ביישובים קהילתיים. על פי ההחלטה החדשה, הליכי הקבלה לא ישתנו לגבי יישובים שגודלם עד 120 בתי אב, ואולם לגבי יישובים שגודלם בין 120 ל-500, בעת בחינת מועמדות ליישוב, ניתן יהיה לדחות מועמד רק אם יימצא כי קבלתו עלולה לפגוע בחיי הקהילה (ולא "רק" כי "אינו מתאים חברתית"). לאור ההחלטה החדשה טוענת פרקליטות המדינה כי התשתית העקרונית לעתירות השתנתה באופן מהותי, ועל כן דינן להמחק.

עמדתנו הינה כי בכל הקשור לשאלה המשפטית שבמחלוקת (חוקתיות וחוקיות מנגנון ועדות הקבלה) השינויים בין החלטות המנהל הן מינוריים ממש, ואולי אף נכון להגדירם כשינויים קוסמטיים. לפיכך אנו מבקשים מבג"ץ להמשיך בבירור העתירות. במאי 2010 הגשנו עתירה מתוקנת.

‏להשלמת התמונה יצויין כי גם אם תחוקק הכנסת בתקופה הקרובה את חוק ועדות הקבלה, הוראותיו לא יחולו על העותרים שלנו ובעתירות הנוספות, שכן החוק החדש קובע במפורש כי הוראותיו יחולו רק על הליכי קבלה שיחלו לאחר חקיקת החוק.

בדיון שנערך ב-1.2.2011 הורה בג"ץ לועדת הקבלה האזורית לשוב ולבחון את עניינה של משפחת קמפלר ולמסור את תשובותה לבית המשפט עד ה-1.5.2011. בסוף חודש אפריל (28.4.11) הודיעה ועדת הקבלה האזורית לבני הזוג קמפלר כי הוחלט לקבל אותם להרחבה הקהילתית של קיבוץ מעין ברוך.

העתירה

הודעת עדכון מטעם המדינה, אפריל 2010

תגובת העותרים להודעת העדכון, אפריל 2010

בקשה דחופה מטעם העותרים להגשת הודעה מעדכנת, אפריל 2010

עתירה מתוקנת, מאי 2010

תצהיר תשובה מטעם המדינה, אוגוסט 2010

עיקרי טיעון מטעם העותרים, דצמבר 2010

החלטה, 1.2.2011

 

הודעות לעיתונות:

ביניש על ועדות הקבלה: "אם היינו בודקים כך כל מי שמסביבנו, היינו נשארים לבד", פברואר 2011

 

קישורים:

אבנר לוטן, לא השלים עם דחייתו מההרחבה, נאבק והצליח, עמק וגליל, 4.5.2011

רועי מנדל, "לא רק לגזע העליון". נלחמים בחוק ועדות הקבלה, 19.11.2010, ynet

הסתייגויות האגודה להצעת חוק ועדות קבלה לישובים קהילתיים, אוקטובר 2010

הערות האגודה על הצעת חוק בעניין ועדות קבלה ביישובים קהילתיים, פברואר 2010

עמדת האגודה בעניין "סעיף הסלקציה" ברפורמת הקרקעות, יולי 2009

הסתייגויות האגודה מהצעת חוק הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל, יולי 2009

מחטף באישון לילה: מידע הוסתר מהח"כים – וסעיף הסלקציה אושר, יולי 2009

בג"ץ למדינה: נמקו את סירובם של יישובים לקבל תושבים בגלל "אי התאמה חברתית", הארץ, 1.9.09

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לדיור,הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה,הזכות לכבוד,הזכות לפרטיות,הזכות לקניין,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.