לאזן בין הזכות לפרטיות לבין עקרון פומביות המשפט באינטרנט

ביום 21.6.09 הגישה האגודה בקשה להצטרף במעמד "ידיד בית המשפט" לדיון שקיים בית המשפט המחוזי בשאלת פרסום פסק דין באינטרנט. הערעור שאליו ביקשנו להצטרף נסב על פסק דין בתביעת פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו למערערת בתאונת דרכים, שבו מידע אישי ואינטימי רב של המערערת ושל בני משפחתה. המערערת גילתה לחרדתה, שכל המידע האישי הרגיש שנכלל בפסק הדין זמין לכל גולש ברשת האינטרנט וחשוף בפני כל מנוע חיפוש. המערערת פנתה לבית המשפט השלום, וביקשה לאסור את פרסום פסק הדין באינטרנט, בטענה שפרסום זה, לצד שמה ופרטים מזהים אחרים, פוגע פגיעה קשה בפרטיותה ובכבודה. הבקשה נדחתה והוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

בבקשה להצטרף לדיון כתבנו:

"השאלה העומדת לפתחו של בית משפט נכבד זה נוגעת לנקודת האיזון הראויה בעידן המידע הדיגיטלי בין פומביות המשפט לבין הזכות לפרטיות – של מתדיינים, עדים וצדדים שלישיים אחרים. הכרעה בערעור – אותו חלק ערעור שמתמקד בעניין הפרסום – מצריכה בחינה של הפגיעה שנגרמת לפרטיות כתוצאה מהנגשת מאגר המידע של מערכת בתי המשפט ברשת האינטרנט; הערכה של ההחמרה שחלה בפגיעה; והכרעה האם במקרה מסוימים, יש בהחמרה זו כדי להשפיע על האופן שבו תפורש ותיושם נוסחת האיזון הקבועה בחוק בין שני העקרונות החוקתיים רמי המעלה.

המערערת אינה לבד. במהלך השנה האחרונה, קיבלה האגודה לזכויות האזרח פניות רבות של נשים ואנשים, שנדהמו לגלות מידע אישי רגיש ואינטימי שלהם מופץ בפסקי דין, שהגיעו לרשת האינטרנט: נשאית איידס שמצבה הרפואי נדון במהלך בירור תביעת פיצוי בגין נזקי גוף, אדם שהורשע בגלל עישון סמים, ומשפחה שבנה התאבד בנסיבות שהתבררו בפסק דין – אלו רק דוגמאות למקרים שהגיעו למוקד פניות הציבור של המבקשת.

ההכרעה בערעור ואופן הנמקתה עשויות, אפוא, להשליך על זכויותיהם של מתדיינים רבים אחרים. לא רק בפגיעה בזכות לפרטיות עסקינן. החמרת הפגיעה בפרטיות גוררת אחריה פגיעות נוספות לפרט הבודד אבל גם לחברה כולה: יש בה כדי להרתיע מפני פניה לבתי המשפט, להטיל מגבלה על זכות הגישה לערכאות, שאף היא זכות יסוד, והיא אף עלולה לכרסם באמון הציבור במערכת המשפט.

[…]
הגיעה העת, שגם התמורה הגדולה, שהביאה המהפכה הדיגיטלית, תמצא את מקומה על כפות המאזניים, השוקלות את פומביות המשפט אל מול פרטיות הנשפט.

בית המשפט המחוזי אימץ את עיקר טענותיה של האגודה לזכויות האזרח והורה בפסיקה תקדימית על השמטת פרטיה המזהים של המערערת מהפרסום באינטרנט של פסק הדין בעניינה.

בקשה להצטרף לדיון

עיקרי טיעון לקראת הדיון בערעור

פסק הדין בבית המשפט המחוזי, 1.6.11

 

הודעות לעיתונות:

פסיקה תקדימית: להסיר פרטים מזהים מפסקי דין שמתפרסמים באינטרנט, יוני 2011

 

קישורים:
רשימות בבלוג "האח הקטן" של עו"ד אבנר פינצ'וק:

מן התקשורת:

 

הבקשה להצטרף לדיון במעמד "ידיד בית המשפט" נכתבה בסיוע משכית בנדל

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.