זכויות תושבי ירושלים המזרחית

שירותי דואר בירושלים המזרחית

cc-by-NC-SA: Yoav Lermancc-by-NC-SA: Yoav Lerman

בג"ץ 4414/10 ראסם עבידאת נגד חברת דואר ישראל בע"מ

עו"ד: טלי ניר, קרן צפריר, אן סוצ'יו, נסרין עליאן, רוני פלי

שירותי הדואר בירושלים המזרחית כמעט ואינם מתפקדים (הנתונים להלן נכונים לעת הגשת העתירה ב-2010): במרבית שכונות ירושלים המזרחית מתבצעת חלוקת הדואר בידי דוור אחד בתדירות של פעם בשבוע בממוצע; במספר שכונות אין כלל חלוקת דואר בידי דוורים, למרות שכל אחת מהן מונה למעלה מ-15,000 תושבים. בנוסף לבעיית חלוקת הדואר, קיים מחסור חמור בבתי דואר בירושלים המזרחית, בה פועלות רק תשע יחידות דואר סך הכל, המשרתות אוכלוסיה של 303,429 איש (לפי נתוני עיריית ירושלים לסוף שנת 2009). לשם השוואה, במערב העיר פועלות 42 יחידות דואר, המשרתות 532,021 איש.

כתוצאה מהמחסור החמור בשירותים, במרבית השכונות דברי הדואר אינם מחולקים לבתי התושבים אלא לחנויות אקראיות או למסגדים. כתוצאה מכך, חלק ניכר מדברי הדואר אינם מגיעים ליעדם כלל או מגיעים באיחור ניכר, וחלק מדברי הדואר מגיעים כשהם פתוחים – תוך פגיעה בפרטיות התושבים אליהם היה ממוען הדואר. הדבר חמור במיוחד כאשר מדובר במכתבים מרשויות, הכוללים חשבונות לשירותים בסיסיים, או שנוגעים, בין היתר, למעמד האזרחי של התושבים או לקבלת קצבאות מהביטוח הלאומי.

ביוני 2010 הגישה האגודה לזכויות האזרח יחד נציגי תושבים מירושלים המזרחית עתירה לבג"ץ, בדרישה לשפר מן היסוד את שירותי הדואר הניתנים במזרח העיר. העתירה מופנית נגד חברת הדואר, הנמנעת מזה שנים רבות להשקיע את הדרוש על מנת לספק את שירותי הדואר אליהם היא מחויבת; נגד משרד התקשורת, האמור לפקח על פעילות חברת הדואר ולפעול נגדה כאשר אינה מבצעת את תפקידה, אך נמנע מלמלא את תפקידו בהקשר של ירושלים המזרחית; ונגד עיריית ירושלים, שיכולה היתה לסייע באמצעות הקצאת אתרים להקמת מרכזי חלוקת דואר, אך לא טרחה אפילו לענות לפניות בנושא.

בדיון הראשון בעתירה, שהתקיים בנובמבר 2011, הורה בג"ץ להקים צוות בין-משרדי של בכירים ממשרד התקשורת, עיריית ירושלים וחברת הדואר לצורך מציאת פתרונות, ובכללן חלוקה לבתים והקמת מרכזי דואר חדשים. באותה העת התחייבה עיריית ירושלים בפני בית המשפט כי עד סוף שנת 2012 יינתנו שמות לכל הרחובות חסרי השם בירושלים המזרחית ועד סוף שנת 2013 יסתיים מתן מספרים לבתים, כך שתתאפשר חלוקת דואר ישירות לבתים. אלא שבדיון השני, שהתקיים ביוני 2013, הסתבר כי הצוות הבין-משרדי והעירייה התקדמו מעט מאוד בתקופה שחלפה, והפעם התחייבה העירייה כי עד סוף 2014 יינתנו שמות לכל הרחובות. שופטי בג"ץ מתחו בדיון ביקורת חריפה על ההתקדמות המועטה שהוצגה, וקבעו כי על הרשויות "להעביר להילוך גבוה" את המאמצים לפתור את בעיית הדואר.

נכון לתחילת 2015, כמעט חמש שנים מאז הגשת העתירה, עדיין לא נעשו שיפורים משמעותיים בשירותי הדואר בירושלים המזרחית, מלבד הוספתם של כ-4000 תאים לחלוקת דואר לתושבים. במרבית רחובות ירושלים המזרחית עדיין לא מתבצעת חלוקת דואר מסודרת לבתים ואין מרכזי חלוקה נגישים. 11 דוורים בלבד משרתים את כלל אוכלוסיית ירושלים המזרחית (לעומת 144 דוורים במערב העיר), ושמונה יחידות דואר בלבד משרתות כ-300,000 תושבים (לעומת כ-40 סניפים במערב העיר המשרתים כ-500,000 תושבים). בחצי השנה האחרונה חלה אמנם התקדמות משמעותית של עיריית ירושלים במתן שמות לרחובות ומספור לבתים בשכונות שונות בירושלים המזרחית, אולם גם התקדמות זו מתבצעת באיחור רב ובקצב איטי. כמו כן, בבשכונות רבות, ובהן כל השכונות שמעבר לחומת ההפרדה, אין שילוט לרחובות כלל.

ב-18.8.2015 הוציא בג"ץ צו על תנאי בעתירה, הקובע כי המשיבים ינמקו מדוע לא תוכן עד לאוגוסט 2016 תכנית אסטרטגית לשירותי הדואר במזרח ירושלים, לרבות משאבים, תקנים, פעילויות ולוחות הזמנים למימושה. המשיבים הודיעו כי הם אינם מתנגדים לצו על תנאי ומתכוונים להגיש תוכנית כזו, אולם מתשובת משרד התקשורת ממרץ 2016 נראה כי אין כוונה להתחייב לצעדים קונקרטיים משמעותיים לשינוי מהותי של המצב בשטח.

מאז מתן הצו על תנאי חל שיפור משמעותי בסניף הדואר המרכזי בירושלים המזרחית, סניף הורדוס בצלאח א-דין. זמני ההמתנה בסניף קוצרו באופן משמעותי, והוספו מספר אשנבים לקבלת קהל. כמו כן, כמעט בכל הסניפים הותקנה מערכת לניהול תורים. בכל שכונות מזרח ירושלים הוצבו שלטים לרחובות ומספרים לבתים. נפתחו שתי יחידות דואר בירושלים המזרחית, ונוספו עוד מספר מרכזי חלוקה.

ב-19.7.2018 ניתן פסק הדין, הנותן תוקף למתווה שאליו הגיעו הצדדים בהוראת בית המשפט. על פי המתווה יתפרסמו מכרזים נוספו ויפתחו יחידות דואר בשכונות מחנה הפליטים שועפאט, מעבר קלנדיה/כפר עקב, וואדי אל ג'וז ובית צפאפא, ויימצאו פתרונות לחלוקת דואר בשכונות צור באהר, ג'בל מוכבר, שראפאת, כפר עקב, מחנה הפליטים שועפאט וסילוואן. זאת בין אם באמצעות הצבת מרכזי חלוקה נוספים או באמצעות חלוקה סדירה של דואר לבתים. כל זאת עד לסוף שנת 2019, ועל-פי הנחיותיו של משרד התקשורת, אשר יעקוב אחר ההתפתחויות.

 

העתירה

תגובת עיריית ירושלים, יולי 2010

תגובת חברת הדואר – חלק 1, חלק 2, אוקטובר 2010

תגובת המדינה (משרד התקשורת), נובמבר 2011

הודעת עדכון מטעם עיריית ירושלים, נובמבר 2011

הודעת עדכון מטעם העותרים, נובמבר 2011

פרוטוקול הדיון, 9.11.2011

החלטה, 9.11.2011

הודעה מעדכנת מטעם עיריית ירושלים, מאי 2012

הודעה מעדכנת מטעם חברת הדואר, יוני 2012

הודעה מעדכנת מטעם משרד התקשורת, יוני 2012

הודעה מעדכנת מטעם העותרים, יוני 2012

הודעה מעדכנת מטעם העותרים, יוני 2013

החלטה, 13.6.2013

הודעה מעדכנת מטעם חברת הדואר, אוקטובר 2013

הודעה מעדכנת מטעם משרד התקשורת, אוקטובר 2013

הודעה מעדכנת מטעם העותרים, אוקטובר 2013

החלטה, 21.10.2013

עדכון מטעם עיריית ירושלים, ינואר 2013

הודעה מעדכנת מטעם משרד התקשורת, ינואר 2014

הודעה מעדכנת מטעם חברת הדואר, ינואר 2014

הודעה מעדכנת מטעם העותרים, פברואר 2014

החלטה, 13.2.2014

הודעה מעדכנת מטעם משרד התקשורת, ספטמבר 2014

תגובה מטעם העותרים, אוקטובר 2014

החלטה, 23.10.2014

עדכון מטעם עיריית ירושלים, ינואר 2015

הודעה מעדכנת מטעם חברת הדואר, ינואר 2015

הודעה מעדכנת מטעם משרד התקשורת, ינואר 2015

תגובת העותרים, ינואר 2015 (נספח – תמונות: מכתבים מחוץ למספרה בשכונת באב חוטה, וסניף הדואר בשכונת שועפט לאחר השיפוץ)

החלטה, 25.1.2015

עדכון מטעם העירייה, מאי 2015

עדכון מטעם משרד התקשורת, יולי 2015

עדכון מטעם חברת הדואר, יולי 2015

תגובה מטעם העותרים, יולי 2015

צו על תנאי, 15.8.2016

תצהיר תשובה מטעם משרד התקשורת, מרץ 2016

הודעה מטעם הצדדים, יולי 2018

פסק הדין, 19.7.2018

החלטה, 6.8.2018 (פסיקת הוצאות)

 

הודעות לעיתונות:

האם בג"ץ יורה למדינה לדאוג לשירותי דואר בירושלים המזרחית?, פברואר 2014

בג"ץ מבקר בחריפות את שירותי הדואר בירושלים המזרחית, יוני 2013

מברכים על תיבות הדואר בעיסאוויה, אך הדרך עודנה ארוכה, ינואר 2012

בג"ץ: להקים צוות לפתרון משבר הדואר בירושלים המזרחית, נובמבר 2011

עתירה לבג"ץ: מחסור חמור בשירותי דואר בירושלים המזרחית, יוני 2010

 

קישורים:

באיחור של 50 שנה: במזרח ירושלים החלו לקבל דואר, גלובס, 6.4.2014

מפה – סניפי דואר וסוכנויות דואר בירושלים המזרחית, 2011 (דני זיידמן, ירושלים דלמטה)

פניות האגודה לפני הגשת העתירה

מזרח ירושלים: הדואר לא בא, הדוור גם לא מצלצל, ynet, 8.6.2010

נתונים שהתקבלו מחברת הדואר על חלוקת הדואר במזרח העיר ובמערבה, דצמבר 2013

מדוע מתקשים תושבי מזרח ירושלים לקבל דואר? תוכנית חיסכון, ערוץ 2, 4.2.2014

 

העתירה נכתבה בסיוע: עו"ד נסרין עליאן, מחמוד קרעין, והמתמחות מיכל פומרנץ ואן סוצ'יו.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: בבתי המשפט,זכויות תושבי ירושלים המזרחית,שירותי דואר

סגור לתגובות.