שימוש בלאום הערבי כקריטריון בבדיקות בשדות התעופה ("פרופיילינג")

אילוסטרציה - עולים למטוס. צילום: טל דהןצילום: טל דהן

בג"ץ 4797/07 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד רשות שדות התעופה

עו"ד: עאוני בנא
במאי 2007 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ נגד רשות שדות התעופה, שירות הביטחון הכללי ומשרד התחבורה בדרישה שיחדלו מלהשתמש בלאום הערבי כקריטריון בעת ביצוע הבדיקות הביטחוניות בשדות התעופה. בעתירה תיארה האגודה כיצד נוסעים ערבים בשדות התעופה נתקלים ביחס שונה ומשפיל, המתבטא בבדיקה מיוחדת וקפדנית, אשר חורגת בהרבה מהבדיקות הביטחוניות הרגילות, שאותן עוברים הנוסעים היהודים. כל זאת אך ורק בשל היותו של הנוסע ערבי, ובהעדר כל חשד קונקרטי לגביו. האגודה דרשה, כי היקף הבדיקות הביטחוניות ורמתן ייקבעו לגבי כל האזרחים, יהודים וערבים כאחד, על פי קריטריונים שווים וענייניים.

רשות שדות התעופה טענה בתגובה לעתירה, כי החלת קריטריונים שווים על כל הנוסעים תגדיל את העלות התקציבית של הבדיקות, וכי היא פועלת לשינוי אופן הבידוק כך שהפגיעה בערבים "תורגש פחות". באגודה לזכויות האזרח דחו טענות אלו והדגישו כי שאלת ההשפלה והתיוג איננה יכולה להיבחן רק כשאלה תקציבית. עוד טענה האגודה כי ללא ביטול קריטריון הלאום, גם שינויים שיבוצעו באופן הבדיקה לא יבטלו את בעיית האפליה.

בשנים שחלפו מאז הגשת העתירה הוכנסו שינויים מסוימים בבידוק בנתב"ג, אולם נוסעים ערבים ממשיכים להתמודד עם יחס משפיל, פגיעה בציוד, ועיכובים שמגיעים אף לכדי החמצת הטיסה. הדיון האחרון בעתירה התקיים ב-22 במאי 2012, דהיינו חמש שנים מאז הוגשה העתירה. שופטי בג"ץ החליטו לתת למדינה ארכה נוספת להכנסת שינויים במערך הבידוק בנתב"ג. זאת, אף כי ברור ששינויים אלה לא יכללו את הסעד המבוקש בעתירה – הסרת קריטריון הלאום בבדיקות הביטחוניות.

באפריל 2014 הודיעה המדינה כי הושלמו השינויים בשיטת הבידוק, וכי מערכת חדשה לבדיקת כבודת הבטן (HBC) החלה לפעול בחודש מרץ 2014 בטרמינל 3 בנתב"ג. לעמדת האגודה, השינויים בשיטת הבידוק אינם נותנים מענה לסעד שנתבקש בעתירה, ואינם מייתרים את הצורך בהכרעה שיפוטית בשאלות שמועלות בעתירה.

ב-11.3.2015 ניתן פסק דין בעתירה. בג"ץ קבע כי בשל השינויים בתהליך הבידוק שהוכנסו כתוצאה מהדיון בעתירה, יש למחוק אותה, וזאת מבלי להכריע בסוגיה העקרונית של ההבחנה בין אזרחים בתהליך הבידוק. לזכות העותרים נפסק תשלום הוצאות בסך 30,000 ₪, נוכח תרומתה של העתירה לשינוי.

העתירה

תגובה מקדמית מטעם המשיבים

הודעה משלימה מטעם המשיבים

תגובת העותרת להודעה המשלימה מטעם המשיבים

הודעת עדכון מטעם המשיבים

תגובה משלימה מטעם המשיבים

תגובה משלימה מטעם העותרת, מאי 2010 (‏כוללת סקירה של מקורות המשפט הבינלאומי והמשווה)

הודעה משלימה מטעם המשיבים, פברואר 2011

פרוטוקול הדיון, 2.3.11

כתב תשובה מטעם המשיבים, מאי 2011

עיקרי טיעון מטעם העותרת, אוקטובר 2011

תגובה משלימה מטעם המשיבים, מרץ 2012

תגובה מטעם העותרת, מרץ 2012

החלטה, 22.5.2012

הודעה מעדכנת מטעם המשיבים, נובמבר 2012

תגובת העותרת, דצמבר 2012

הודעת עדכון מטעם המשיבים, נובמבר 2013

תגובת העותרת, נובמבר 2013

החלטה, 20.11.2013

הודעה מעדכנת מטעם המשיבים, אפריל 2014

תגובה מטעם העותרת, מאי 2014

הודעה מעדכנת לקראת דיון מטעם המשיבים, נובמבר 2014

תגובה מטעם העותרת, נובמבר 2014

פסק הדין, 11.3.2015

 

הודעות לעיתונות:

הבידוק לערבים בנתב"ג שופר, ובג"ץ מחק את העתירה, מרץ 2015

השינויים בבידוק הביטחוני בנתב"ג לא מבטיחים בדיקה אחידה לכלל האזרחים, מאי 2014

האם בג"ץ יתיר להמשיך את אפליית הערבים בנתב"ג?, נובמבר 2013

לאחר 5 שנות המתנה לישועה מבג"ץ, התיוג וההשפלות של ערבים בנתב"ג יימשכו, מאי 2012

האגודה הגישה תגובה נוספת בעתירה נגד ה"פרופיילינג" בשדות התעופה, מרץ 2012

בג"ץ: האם יש שני סוגים של אזרחים?, אוקטובר 2011

בג"ץ לרשויות: נמקו מדוע לא לקיים בדיקות ביטחוניות בשדה התעופה באופן שוויוני,מרץ 2011

בג"ץ בדיון על אפליית ערבים בשדה התעופה: "אי אפשר לתייג אוכלוסייה שלמה", מרץ 2011

שינוי פרוצדורות הבידוק בשדות התעופה לא יבטל את האפליה על בסיס גזעי, מרץ 2008

להפסיק השימוש בלאום הערבי כקריטריון בביצוע בדיקות בשדות התעופה, יוני 2007

 

קישורים:

עמירה הס, שיטת בידוק חדשה בנתב"ג מצמצמת יחס מפלה לערבים, הארץ, 26.5.2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לכבוד,הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.