זכויות אזרחיות

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים הכנסו לאתר החדש שלנו.

הזכויות האזרחיות, המכונות גם "חירויות", מבקשות להבטיח לכל פרט, באופן שוויוני, את חופש הפעולה המאפשר לו לפעול ולהתפתח כבן-אנוש ייחודי. הן נועדו להגן על הפרט מפני הגבלה שרירותית או לא-מידתית בחירותו – אם על-ידי השלטון ואם על-ידי גורמים אחרים – ולאפשר לכל אדם להשתתף בחיים האזרחיים והפוליטיים.