השינויים בבידוק הביטחוני בנתב"ג לא מבטיחים בדיקה אחידה לכלל האזרחים

נתב"ג. cc-by-SA: Beny Shlevichנתב"ג. cc-by-SA: Beny Shlevich

בסוף אפריל 2014 הודיעה המדינה כי הושלמו השינויים בשיטת הבידוק בנתב"ג, וכי מערכת חדשה לבדיקת כבודת בטן (HBC) החלה לפעול בחודש מרץ 2014 בטרמינל 3. ההודעה נמסרה לבית המשפט במסגרת ההליכים בעתירת האגודה לזכויות האזרח נגד שיטת הבידוק, שבה דרשה האגודה לחדול מהשימוש בלאום הערבי כקריטריון בעת ביצוע הבדיקות הביטחוניות בשדות התעופה, ולקבוע קריטריונים ענייניים ושווים לבידוק לגבי כל האזרחים, יהודים וערבים כאחד.

בתגובה להודעת המדינה טוענת האגודה, כי השינויים בשיטת הבידוק אינם נותנים מענה לסעד שנתבקש בעתירה, ואינם מייתרים את הצורך בהכרעה שיפוטית בשאלות שמועלות בה. ראשית, קיימות שאלות ותהיות רבות באשר לאופן הפעלת המערכת החדשה: בין היתר לא ברור בשלב זה אם היא מופעלת באופן זהה לגבי כל הנוסעים מבחינת רמת הבידוק של מזוודות שעוברות דרכה, ואם המזוודות של כלל הנוסעים עוברות מסלול שיקוף אחיד. אולם מעבר לכך האגודה מדגישה, כי השינויים שנעשו אינם מייתרים את הצורך להכריע בשאלה העקרונית באשר לחוקיות השימוש ברמות שונות של בידוק והחלת פרופיל סיכון פוטנציאלי על קבוצה מקרב אזרחי המדינה בשל שיוכה הלאומי השונה.

שאלה זו עולה מהתמונה הבלתי שנויה במחלוקת, המצטיירת מהעתירה ומתשובות המדינה לה לאורך כל שנות ההתדיינות, ושלפיה המוצא האתני-לאומי של המיעוט הערבי-פלסטיני הוא אינדיקטור לסיכון ושיקול רלוונטי בקביעת חומרתה ובדיקתה של הבדיקה הביטחונית בשדות התעופה. שאלה זו לא באה על פתרונה עם יישומם של השינויים ועם הפעלתה של המערכת החדשה. בהקשר זה מדגישה האגודה, כי לא רק שלא ברור מהודעת המשיבים אם המערכת החדשה מופעלת באופן שוויוני, אלא גם שהמדינה עצמה מודעת לכך שהשינויים בשיטת הבידוק לא יבטיחו בדיקה אחידה, וכך גם טענה לאורך כל שנות ההתדיינות בעתירה.

בג"ץ 4797/07

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.