By Ori~ (Own work) [Attribution], via Wikimedia Commons

זכויות בהליך הפלילי

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים הכנסו לאתר החדש שלנו.

זכויות האדם אינן נעצרות בשערי הכלא. גם לאדם שעבר על החוק שמורות זכויות בסיסיות שאין לפגוע בהן. על אחת כמה וכמה לחשוד או לנאשם, הנהנים עדיין מחזקת החפות. האגודה לזכויות האזרח פועלת כדי להבטיח שלא ייעשה שימוש בסמכויות הנרחבות הנתונות למערכות אכיפת החוק, באופן הפוגע ללא הצדקה בזכויותיהם של אלה הנתונים בידיהן.

הכל

...23456...

מאמרים

 • acri

  צנזורה טוטאליטרית בישראל

  17 במרץ 2010

  פרשה בטחונית שפרטיה אסורים לפרסום, כבר הכתה גלים ברחבי העולם. האם הדמוקרטיה הישראלית סטתה מעקרונותיה ולמעשה מאיימת על כולנו? עו"ד … עוד

 • acri

  להגן על הסיוט שלנו

  15 ביוני 2009

  טלי ניר בשבועיים האחרונים הייתה לנו הזכות המפוקפקת להיחשף לשני מקרי פשיעה, החורגים ממקרי העבריינות שרובנו מכירים. החשוד ברציחתה של … עוד

 • acri

  המדינה מתנערת מאסיריה

  15 בספטמבר 2005

  המכרז להקמת כלא פרטי בישראל מלא פגמים, שיפגעו קשות בזכויות האסיר דורי ספיבק לעיסוק התקשורתי הבלתי פוסק בתוכנית ההתנתקות בשנה … עוד

חדשות

...23456...

בכנסת

...23456...

בבתי המשפט