By Ori~ (Own work) [Attribution], via Wikimedia Commons

זכויות בהליך הפלילי

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים הכנסו לאתר החדש שלנו.

זכויות האדם אינן נעצרות בשערי הכלא. גם לאדם שעבר על החוק שמורות זכויות בסיסיות שאין לפגוע בהן. על אחת כמה וכמה לחשוד או לנאשם, הנהנים עדיין מחזקת החפות. האגודה לזכויות האזרח פועלת כדי להבטיח שלא ייעשה שימוש בסמכויות הנרחבות הנתונות למערכות אכיפת החוק, באופן הפוגע ללא הצדקה בזכויותיהם של אלה הנתונים בידיהן.

הכל

מאמרים

 • שוויון בפני העוול

  שוויון בפני העוול

  22 בדצמבר 2011

  בעקבות הפריצה לחטמ"ר אפרים, מערכת החוק הדרקונית והפוגענית, המוחלת באופן שגרתי על פלסטינים בשטחים בדמות צווים מינהליים, תיושם גם על … עוד

 • האתגר: שמירה על הצדק

  האתגר: שמירה על הצדק

  6 בנובמבר 2011

    לילה מרגלית   נקיטת צעדים נגד אנשים על סמך חומר חסוי המוסתר מהם, היא פגיעה מקוממת במיוחד בזכויות אדם. … עוד

 • acri

  מניעת מפגש עם עו"ד – מסוכנת

  22 ביולי 2010

  השימוש הפסול במניעת המפגש, הוא עיוות דין שעלול להביא להודאות שווא ולהרשעה שגויה. השמירה על בטחוננו מחייבת התחשבות בכך לילה … עוד

 • acri

  הטיעון הבטחוני

  30 ביוני 2010

  בעקבות כמה מקרים בעייתיים מהתקופה האחרונה של נסיונות להסתיר מהציבור פרשות ומעצרים, כדאי להזכיר: חשאיות המנסה לכסות על שרירות, רשלנות … עוד

 • acri

  המבקר חשף את הסכנה שאורבת גם לך

  30 ביוני 2010

  כשבית המשפט מאשר בסיטונאות את בקשות המשטרה, כל אחד אמור להיות מוטרד מהכוח הבלתי מרוסן שלה ושל הפרקליטות לילה מרגלית … עוד

חדשות

בכנסת

בבתי המשפט