זכויות בהליך הפלילי

פטור מתיעוד חקירות של חשודים בעברות ביטחון

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

בג"ץ 5014/15 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' השר לביטחון פנים

עו"ד: נדים שחאדה ופאדי חורי (עדאלה)

 

מרכז עדאלה וארגוני זכויות אדם נוספים, בהם האגודה לזכויות האזרח, עתרו לבג"ץ בדרישה לבטל את הוראת השעה המקנה פטור גורף למשטרה ולשב"כ מחובת תיעוד חזותי וקולי בחקירות של חשודים בעבֵרות ביטחון. למרות סיווגו של פטור זה כהוראת שעה זמנית ולא כחוק קבוע, הוא מוארך בהתמדה: בעת הגשת העתירה עמד הפטור בתוקף מעל לשתים-עשרה שנה, והוארך לשנה וחצי נוספות.

בעתירה נטען כי אי תיעוד החקירות מביא לפגיעה בזכויותיהם של חשודים ושל נאשמים בעברות ביטחון לחירות, לכבוד, להליך הוגן ולשוויון, ונוגד עקרונות בסיסיים במשפט הפלילי כגון חשיפת האמת, הגינות החקירות ופיקוח עליהן, הקפדה על מניעת עינויים ואי הרשעת חפים מפשע. החלת הפטור אך ורק כאשר מדובר בחקירות בגין עברות "ביטחוניות" יוצרת מצב שבו רובם המוחלט של הנפגעים הם אסירים פלסטינים, שמעמדם ממילא נחות מזה של קבוצות חשודים אחרות.

העותרים ציינו גם שהפטור מתיעוד חקירות חשודים פלסטינים בווידיאו ובאודיו מצטרף לפגיעות נוספות בהם, כגון האפשרות למנוע פגישה עם עורך דין למשך 21 ימים, להאריך את מעצרו של חשוד ללא נוכחותו הפיסית בהליכי ההארכה ולהחזיק את העצור בתא מעצר מבודד. כל אלה יחדיו יוצרים סיטואציה ייחודית, שבה עלול החשוד למצוא את עצמו נתון לחסדיהן של רשויות החקירה ללא כל מגע עם העולם החיצון, ושעלולה להכשיר את הקרקע לשימוש רשויות החקירה באמצעי חקירה העולים כדי עינויים ויחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל.

בדצמבר 2016 עבר בכנסת תיקון לחוק סדר הדין הפלילי, שהסדיר בחקיקה קבועה את הפטור מתיעוד חקירות שניתן במסגרת הוראת השעה. לנוכח זאת החליט בג"ץ ב-15.1.2017 למחוק את העתירה. בפסק הדין נכתב כי "אכן, מחד גיסא, הקשיים החוקתיים הלכאוריים בהוראת השעה, אשר נוגעים בעיקרם להיעדר התיעוד בעבירות ביטחון, לא נעלמו כשלעצמם, שכן התיקון פוטר את הרשויות מחובה זו […] מאידך גיסא, מדובר בחוק חדש של הכנסת שזה עתה נכנס לתוקף, שנדון דיון רציני בוועדה; נבנה בו הסדר פיקוח המותנה בנהלים העתידים לבוא לעולם, ושכוחו יהא במימושם האמיתי בשטח. בסופו של יום, עסקינן במערך חוקי חדש שהעתירה הנוכחית אינה יכולה לשאתו. על כן תימחק, תוך שמירת טענות העותרים הן במישור החוקתי הן במישור המינהלי-יישומי".

העתירה

החלטה, 9.12.2015

הודעת עדכון מטעם הכנסת, יוני 2016

הודעת עדכון מטעם הכנסת, ספטמבר 2016

הודעת עדכון מטעם המדינה, נובמבר 2016

הודעת עדכון מטעם הכנסת, נובמבר 2016

פסק הדין, 15.1.2017

 

הודעות לעיתונות:

ארגוני זכויות אדם עתרו נגד הפטור מתיעוד חקירות של עצורים פלסטינים, יולי 2015

 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,זכויות בהליך הפלילי,זכויות במעצר ובחקירה,זכויות האדם בשטחים הכבושים,מערכת המשפט

סגור לתגובות.