by: Tal Dahan

הזכות לבריאות

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא הזכות לבריאות הכנסו לאתר החדש שלנו.

לכל אדם זכות לשירותים רפואיים ברמה נאותה. האגודה לזכויות האזרח פועלת להבטחת שירותי בריאות נגישים ושוויוניים לכל אזרחי ישראל ותושביה – עשירים ועניים, ערבים ויהודים, זקנים וצעירים, תושבי המרכז ותושבי הפריפריה.

זכויות חברתיות – דף ראשי

הכל

מאמרים

חדשות

בכנסת

בבתי המשפט