תיירות מרפא

אילוסטרציה

הצעת חוק תיירות מרפא, התשע"ז-2017

 

הצעת החוק ביקשה להסדיר את הפעילות בתחום תיירות המרפא בבתי החולים בישראל. לעמדת האגודה (יחד עם מרכז אדוה ורופאים לזכויות אדם), אין לאפשר כלל תיירות מרפא בבתי החולים. מערכת הבריאות מצויה במצב של מחסור במשאבים (מיטות אשפוז, רופאים וכיוצ"ב), והמשמעות של הכנסת תיירות מרפא היא טיפול באנשים שאינם ישראלים על חשבון הישראלים. הדבר דומה לשר"פ, אשר בשל הסיבות הללו ממש הוחלט שלא להרחיבו מעבר למה שהיה מקובל מימים ימימה.

ככל שמאפשרים תיירות מרפא, יש להסדיר את הפעילות בתחום בבתי החולים בישראל באופן שיבטיח את זכויות כלל המטופלים, ישראלים ותיירים כאחד. הצעת החוק חסרה כל מנגנון שיבטיח שמירה על נגישות, זמינות ואיכות השירות הרפואי לחולה הישראלי/ת, ולא לקחה בחשבון את הבעיה שממשיכה להתקיים בבסיס מערכת הבריאות בישראל, והיא המחסור במשאבים. תיירות מרפא יכולה להיות דרך להגדיל את משאבי מערכת הבריאות הציבורית, בתנאי שיש במערכת משאבים ועתודות לא מנוצלים. כשזה אינו המצב, כשבפועל יש מחסור במיטות, בכוח אדם מטפל ובאמצעי איבחון וטיפול, אזי אין הגיון כלכלי לתיירות המרפא, כיוון שהתרומה השולית שלה נמוכה מהעלות האמיתית של אספקת השרות. קיימת סבירות גבוהה מאוד שתיירות המרפא תגרום, גם לאחר ההגבלות בחוק, להארכת התורים עבור החולה הישראלי ולהגברת העומס במערכת הבריאות, שהוא רב ממילא.

גם ללא החשש מכך שהטיפול בתיירים ייעשה על חשבון המשאבים (המצומצמים ממילא) העומדים לרשות המטופלים הישראלים, בהצעת החוק חסרו מספר מסגרות קונקרטיות, שבלעדיהן יש חשש שהתחום ישאר פרוץ ולא ינתן מענה לזליגת המשאבים מהמערכת הציבורית ומטופליה אל המטופלים במסגרת תיירות המרפא. כך למשל, הצעת החוק לא כללה כל התייחסות למכסות והגבלה כמותית לפעילות תיירות רפואית – כמה תיירים רפואיים ניתן לקבל ברמת בית החולים, ברמת המחלקה וברמת הרופא המטפל.

האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם ומרכז אדוה דרשו שלכל הפחות יוכנסו מספר הגבלות בחוק כדי למזער את הנזקים, אולם לצערנו, בשל לחצים פוליטיים וכלכליים, למעט כלי דיווח ומעקב מסוימים, דרישותינו לא התקבלו. בנוסח החוק שעבר, היקף תיירות המרפא לא הוגבל כלל; שכר הרופאים נקבע כשווה אבל עם פתח לקביעת חריגים; נקבע שלמשרד הבריאות תהיה סמכות להעביר כספים לבתי חולים אחרים, אך לא נקבעה חובה או מכסה.

סטטוס: הצעת החוק עברה בקריאה שנייה ושלישית ב-17.7.2018.

דף החקיקה באתר הכנסת

הערות מרכז אדוה, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם להצעת החוק, אפריל 2017

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לבריאות

סגור לתגובות.