הפרטת שירותי עזרה ראשונה לתלמיד

בג"צ 3217/09 כרמון נגד שר החינוך

שירותי העזרה הראשונה בבתי הספר הופרטו לפני כשנתיים וניתנים מאז על-ידי גורם חיצוני – תחילה מד"א ומאז אפריל 2009 חברת נטלי. בעבר אישר בג"ץ את מהלך ההפרטה, אך קבע כי השנה הראשונה תהיה בגדר ניסוי, שבמהלכו תוקם ועדת מעקב אשר תבחן את צרכי המערכת ואת איכות המענה הניתן ע"י מד"א. משרד החינוך התעלם מדרישת בג"ץ ונמנע בפועל מקיום מעקב ופיקוח אחר פעילות מד"א במהלך השנה הראשונה; לאחר מכן הוציא המשרד מכרז המשך, שבו זכתה חברת נטלי.

בעקבות זכיית נטלי במכרז הגיש מד"א לבית משפט לעניינים מינהלים עתירה התוקפת את הזכייה בשל אי עמידה בתנאי המכרז. ארגון ההורים הארצי וגופים נוספים הגישו עתירה לבג"ץ, בדרישה כי השירות יוחזר למד"א בשל אי קיום פסק הדין.

האגודה לזכויות האזרח הגישה בקשה להצטרף כידיד בית משפט לדיון בבג"ץ. האגודה ביקשה להפנות את הזרקור לחובת המדינה כרגולטור במקרים שבהם היא מפריטה שירותים חברתיים, ובוודאי שירות חיוני כעזרה ראשונה לתלמיד. האגודה ביקשה מבית המשפט לחייב את משרד החינוך לקיים את פסק הדין שקבע שעליו לפקח על השירות המופרט – לקיים ועדת מעקב שתאסוף נתונים ממקורות מידע שונים במהלך שנת הניסוי, ולקיים בסוף שנת הניסוי הליך מסודר של הפקת לקחים והסקת מסקנות בדבר צרכי המערכת ודרישותיה מהגורם הפרטי.

בג"ץ דחה את העתירה ואת הערעור המינהלי שהגישה מד"א כנגד זכיית נטלי. בקשת האגודה להצטרף לדיון נדחתה אף היא.

פסק הדין אינו מכיל אמירות עקרוניות בסוגיית הפיקוח על שירותים מופרטים, שאותה רצינו להעלות במסגרת הדיון. אולם בשולי פסק הדין הדגישו השופטים את הצורך לבחון באופן מעמיק את האופן המועדף למתן שירותי עזרה ראשונה בבתי הספר: אחות קבועה או מיקור חוץ של שירותי עזרה ראשונה.

בקשת הצטרפות כ"ידיד בית המשפט"
פסק הדין

 

קישורים:

עמדת האגודה לזכויות האזרח בעניין הפרטת שירותי בריאות התלמיד – פנייה לוועדת העבודה הרווחה והבריאות, 3.7.2011

רמי אדוט, ראש תחום בריאות באגודה לזכויות האזרח, בכתבה באתר TheMarker: כך נכשלה הפרטת השירותים הבריאותיים לתלמיד, 5.7.2011

 

 

הבקשה נכתבה בסיוע משכית בנדל

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לבריאות,הפרטה,זכויות חברתיות,זכויות ילדים

סגור לתגובות.