אשפוז סעודי

אשפוז וטיפול סיעודי

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא הזכות לבריאות הכנסו לאתר החדש שלנו.

 בישראל כ-800 אלף קשישים וקשישות, כחמישית מהם סיעודיים. כיום, הזכות לטיפול סיעודי מלא אינה מובטחת על פי חוק לתושבי ישראל. החולים הסיעודיים ומשפחותיהם מטורטרים בין כמה גורמים ממשלתיים ומוסדיים שונים, שלכל אחד מבחני כשירות והכנסה אחרים. במעמד הביניים, בני משפחתו של הקשיש נאלצים לשאת בנטל הכבד של הטיפול בו שעה שהם עצמם צריכים להתפרנס. אם ירצה הקשיש להישאר בביתו, גם אם ינצל את מלוא הזכאות לסיוע בטיפול סיעודי (כ-20 שעות שבועיות), ייאלצו הוא וילדיו להוציא אלפי שקלים מכיסם כדי להעסיק עובד סיעודי. קשישים עניים, שידם אינה משגת ואין בידם ביטוח פרטי, נדחפים בעל כורחם לעבר האשפוז במוסד סיעודי, למרות שהם עדיין יכולים לשהות בביתם.

האגודה לזכויות האזרח פועלת במסגרת קואליציית ארגונים במטרה להכניס את האשפוז הסיעודי לסל הבריאות. יש לפרוש רשת ביטחון שתקיף את כל המצבים הסיעודיים, תנוהל על ידי סוכנות אחת, תאחיד את המבחנים, תפטור את הילדים מהשתתפות ותיצור תמריצים להשארת הקשיש/ה הסיעודי/ת בביתו עם פיקוח רפואי הולם. הרפורמה שהציע משרד הבריאות בממשלה הקודמת ראויה וטובה, אך היא נגנזה לעת עתה.
 
הזכות לבריאות – ראשי