הזכות לבריאות

לא להחזיר התרופות המכונות "מצילות ומאריכות חיים" לביטוח המשלים

אילוסטרציהPhoto by earl53 at Morguefile.com

מדי פעם שבה ועולה ההצעה לחזור ולהתיר לביטוחים המשלימים לשווק תרופות המכונות "תרופות מצילות ומאריכות חיים שאינן נכללות בסל הציבורי". שיווק זה נאסר במהלך הדיונים על חוק ההסדרים 2008, ביוזמת האוצר, מתוך מטרה מוצהרת להגן על מערכת הבריאות הציבורית.

האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם ומרכז אדוה מתנגדים נחרצות להצעה זו, וסבורים כי מהלך כזה ייצור שתי רמות רפואה לציבור הרחב בישראל:  האחד – נגיש לכל, והשני – נגיש רק למבוטחים ברובד יקר ויוקרתי של הביטוח המשלים, והמסוגלים לשלם השתתפות עצמית ברגע הנכון. הדבר יחמיר את מצב מערכת הבריאות הציבורית ויטה את שיווי המשקל לכיוון הרפואה הפרטית.

הארגונים מציעים כמה חלופות, שיכולות לתת מענה למצוקת החולים והולמות את התפיסה לפיה יש להפריד את הרפואה הפרטית מהציבורית תוך חיזוק האחרונה: לקבוע עדכון אוטומטי קבוע של סל הבריאות בשיעור של 2% עבור תרופות וטכנולוגיות חדשות, להטמיע את הביטוח המשלים בסל הציבורי תוך הפיכת הפרמיה למס פרוגרסיבי, ולהחיל פיקוח והגבלה על הביטוח המסחרי, גם בתחום התרופות. כל אלה יאפשרו לעצור את הכרסום המתמשך בסל התרופות ואת הפגיעה במערכת הבריאות, ולהחזיר לה את אופייה הציבורי והשוויוני.

נייר עמדה – האגודה לזכויות האזרח, מרכז אדוה ורופאים לזכויות אדם, מאי 2018

נייר עמדה – האגודה לזכויות האזרח, מרכז אדוה ורופאים לזכויות אדם, יולי 2016

הערות הארגונים לתזכיר חוק בנושא, אפריל 2016 | נספח: חוות דעת וניתוח כלכלי של פרופ' גבי בן נון

פניית הארגונים לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, פברואר 2016

פניית הארגונים לשרת הבריאות יעל גרמן, מאי 2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לבריאות,זכויות חברתיות,שוויון בשירותי בריאות

סגור לתגובות.