הפרטה

הפרטת מרכזי המתדון לטיפול במכורים לסמים

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

עת"מ  49145-07-10 ל.ס. צ. נגד שר הבריאות; בג"צ 8447/10 ד.ש. נגד שר הבריאות; עת"מ 17478/11-11 ד. ש. נגד משרד הבריאות

עו"ד: משכית בנדל, אן סוצ'יו

בישראל פועלים 13 מרכזים המעניקים לכ- 3500 מכורים לסמים טיפול תרופתי בתחליפי סם. הטיפול בתחליפי סם ניתן למכורים לסמים שנכשלו בניסיונות גמילה קודמים ואשר מוגדרים כחולים כרוניים לכל דבר ותלויים בטיפול התרופתי בתחליפי הסם למשך כל ימי חייהם בדרך כלל. הטיפול במרכזים כרוך באופן מובנה בהפעלת סמכויות ושיקול דעת הנוגעים לזכויות יסוד, ובהן  הנגישות לטיפול רפואי.

ביולי 2010 הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים (עת"מ 49145-07-10), בדרישה לבטל את המכרז המאפשר לחברות פרטיות למטרות רווח להתמודד על הפעלת מרכזי המתדון. העתירה הוגשה בשם באגודה, רופאים לזכויות אדם ומטופלים במרכזי המתדון. בעתירה פורטה רשימה ארוכה של ליקויים במכרז, שעוררו חשש ממשי לפגיעה קשה במטופלים. בעקבות העתירה ביטל משרד הבריאות את המכרז.

באוקטובר 2010 פרסם משרד הבריאות מכרז מתוקן, שגם הוא איפשר את העברת הטיפול לגופים פרטיים ובכלל זה לחברות למטרות רווח. נגד המכרז השני הגשנו, יחד עם רופאים לזכויות אדם, מרכז אדוה ומטופלים במרכזי הגמילה, עתירה לבג"ץ (בג"צ 8447/10), ובה תקפנו את החלטת משרד הבריאות להוציא את השירות למיקור חוץ במקום להעבירו לקופות החולים במסגרת הרפורמה בבריאות הנפש. לחילופין דרשנו שמשרד הבריאות ייקח על עצמו את הפעלת המרכזים.

בדיון בבג"ץ נקבע כי קיים לנו סעד חלופי ועלינו להגיש את העתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים. לפיכך החלטנו למחוק את העתירה. לבקשתנו, צו הביניים שהוציא בג"ץ ומקפיא את הליכי המכרז נותר על כנו עד 15.11.11.

ב-9.11.11 הגשנו, יחד עם רופאים לזכויות אדם, מרכז אדוה ומטופלים במרכזי המתדון עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים. בעתירה ביקשנו לבטל את המכרז לאור הפגיעה הטמונה בזכויות המטופלים לכבוד, לחיים ולבריאות בעצם העברת הטיפול לידי גורמים פרטיים. בעתירה הדגשנו את השליטה המלאה של המרכזים בנגישות לטיפול – הטיפול במרכזים כרוך בקבלת החלטות שגרתיות בדבר קבלה או דחייה של המטופל ובשימוש בכלים טיפוליים-התנהגותיים של סנקציות ועונשים כגון הפסקת טיפול והעברה למרכז מרוחק. לאור המאפיינים הייחודיים של הטיפול במרכזים, ובכלל זה אופיו הרגיש של הטיפול ומורכבותו, התלות של החולים בטיפול זה, הסמכויות הפוגעניות הנתונות בידי המטפלים ומאפייניה המיוחדים של אוכלוסיית המכורים לסמים, שירות זה יכול להינתן אך ורק על ידי גוף ציבורי המקדם תכליות ציבוריות, ואלו בלבד. בנוסף, כולל המכרז פגמים רבים שעשויים לפגוע באופן מוגבר בזכויות המטופלים, ובין היתר תמחור חסר, פיקוח חלקי ובלתי מספק, היתר למכירת שירותים נוספים והעדר תקנים לשירותי אבטחה ומנהלה.

בית המשפט החליט באותו היום על מתן צו ארעי להקפאת הליכי המכרז עד למתן החלטה אחרת, וקבע שהמשיבים יגישו בתוך 10 ימים תגובה לבקשה לצו הביניים.

עת"מ 49145-07-10

העתירה

בג"צ  8447/10

העתירה

עת"מ 17478-11-11

העתירה

בקשה לצו ביניים

תגובת משרד הבריאות לבקשה לצו ביניים

טיעון משלים מטעם העותרים, ינואר 2012

תגובת המשיב לטיעון המשלים, מרץ 2012

תגובת העותרים לתגובת המשיב לטיעון המשלים, מרץ 2012

 

הודעות לעיתונות:

לא להעביר את מרכזי הגמילה מסמים לאחריות גורמים פרטיים,  נובמבר 2010

הישג לארגוני זכויות האדם: משרד הבריאות ביטל את מכרז הפרטת מרכזי המתדון, אוגוסט 2010

עתירה: לא להפריט את מרכזי חלוקת המתדון למכורים, יולי 2010

 

קישורים:

עמליה רוזנבלום, אל תפריטו את המתדון, הארץ, 12.1.2012

עו"ד טלי ניר, תשאלו את יוסי, אוגוסט 2010

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לבריאות,הפרטה,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.