אילוסטרציה - צילום רנטגן

שוויון בשירותי בריאות

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא הזכות לבריאות הכנסו לאתר החדש שלנו.

בישראל קיימים פערים משמעותיים במצבן הבריאותי של קבוצות אוכלוסייה שונות, כמו גם פערים בשירותי הבריאות הניתנים במקומות שונים. למעשה, בתחום הבריאות בא לידי ביטוי אכזרי ביותר הפער החברתי – קושי להגיע לרופא, קושי לקנות תרופות, מחלות רבות יותר ומחלות לא מטופלות. במחוזות הצפון והדרום שיעור הרופאים הפעילים נמוך יותר באופן משמעותי, וכך גם שיעור הרופאים המומחים. הפער עמוק בשיעור מיטות האשפוז ואף בשיעור המיטות בטיפול נמרץ ילדים.

המטה הציבורי לשוויון בבריאות, המורכב מארגונים ופעילים רבים בכל הארץ ובהם האגודה לזכויות האזרח, פועל לכינון תוכנית ממשלתית רב שנתית מקיפה לצמצום פערים בבריאות, הכוללת יעדים כמותיים, ולהקמת גוף בין-משרדי שיבצע את התוכנית.
 
הזכות לבריאות – ראשי