הזכות לפרטיות

פרסום פסקי דין באינטרנט

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

בג"ץ 5870/14 חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ נ' הנהלת בתי המשפט

עו"ד: אבנר פינצ'וק

 

ביום 19.2.2015 הגשנו לבית המשפט העליון בקשה להצטרף במעמד "ידיד בית משפט" לדיון בעתירת האתר המשפטי "תקדין" נגד הנהלת בתי המשפט, שהורתה לאתרים משפטיים, שניזונים ממאגר הפסיקה שלה, לוודא שמאגריהם יהיו חסומים בפני מנועי החיפוש ברשת האינטרנט. בבקשה חזרנו על העמדה שהצגנו להנהלת בתי המשפט בחודש יוני 2014, ושבה תמכנו בהחלטה שבמוקד העתירה. להלן עיקרי עמדתנו:

  • בשנים האחרונות מקבלת האגודה מספר הולך וגובר של תלונות על פגיעה בפרטיות כתוצאה מפרסום פסקי דין ברשת האינטרנט: אדם שהורשע בגלל שימוש חד פעמי בסם, אדם שחי עם HIV שמצבו הרפואי נדון במהלך בירור תביעה בשל נזקי גוף, ומשפחה שבנה התאבד בנסיבות שהתבררו בפסק דין – כל אלה חשופים היום יותר מתמיד לפגיעה בפרטיותם.
  • פגיעה זו והשלכותיה לא נחזו ולא נשקלו בעת המעבר מפרסום פסקי דין בכרכי הפסיקה לפרסום המוני ברשת האינטרנט. קשה להלין על מערכת בתי המשפט על שנמנעה מלשקול אותן מבעוד מועד. ה"המהפכה" הדיגיטלית התחוללה במהירות, והיא שינתה ללא הכר את אורחות חיינו, מבלי שהיה בידינו סיפק לעמוד על השינוי ותוצאותיו. אבל אין בכך כדי למנוע או לפטור אותנו עתה מהבחינה המשפטית של החידושים שהכנסנו לחיינו ושל התאמתם לדין.
  • האתרים המשפטיים מעבדים ומנגישים מידע אישי, שמקורו במאגר מידע שמנוהל על ידי מערכת בתי המשפט, ועל כן חלים עליהם דיני הגנת הפרטיות.
  • עקרון פומביות הדיון, כמו גם עקרון השקיפות וחוק חופש המידע, מחייבים רשויות ציבוריות להגדיל את הנגישות של המידע שמצוי בידיהן – להקל על דרכי העיון בו, לפרסמו ולהפיצו באופן יעיל. ועדיין, ישנם יוצאים מן הכלל – נסיבות ושיקולים שבהתקיימם מוסמכת הרשות, ולעיתים אף חייבת, דווקא להגביל את אופן הנגשתו ופרסומו של המידע כדי להגן על זכויות יסוד דוגמת הזכות לפרטיות.
  • מאגרי מידע ציבוריים ובהם מידע אישי רגיש פחות מזה שמצוי במאגר פסקי הדין, לא הונגשו ברשת האינטרנט אלא לאחר שננקטו אמצעים יעילים שיבטיחו שלא ייעשה בהם שימוש החורג ממטרותיהם. לעמדת האגודה, הנהלת בתי המשפט מוסמכת ואף חייבת להגן על מאגר המידע שהיא מנהלת: להתנות את העברתו לאתרים המשפטיים בכפוף לכך שיתחייבו שלא להפקירו ברשת האינטרנט, ולנקוט באמצעים טכנולוגיים שיימנעו מאחרים להעתיק את תכנו מאתר "נט המשפט".

 
עתירתו של אתר "תקדין" התקבלה, בניגוד לעמדה שהצגנו.

 
בקשה להצטרף לדיון כ"ידיד בית המשפט"

פסק הדין, 12.11.2015

 

קישורים:

פנית האגודה לזכויות האזרח להנהלת בתי המשפט, יוני 2014

 

בקשת ההצטרפות נכתבה בסיוע אורי סבח

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.