הצעת חוק ועדות קבלה – לא דמוקרטית ופוגעת קשות בזכויות יסוד

האגודה פנתה ליו"ר הכנסת: הפעל את כובד משקלך על מנת לשכנע את הממשלה וחברי הכנסת להוריד חוק זה במתכונתו הנוכחית מסדר היום, פן ידבק הרבב שבו בספר החוקים של מדינת ישראל

ב-23.11.10 פנינו ליו"ר הכנסת בבקשה להפעיל את כובד משקלו כדי להוריד מסדר היום את הצעת החוק לעיגון ועדות הקבלה בישובים הקהילתיים ובהרחבות הקהילתיות. הצעת החוק סיימה את הליכי החקיקה וצפויה לעלות ביום שני הקרוב להצבעה בקריאה שנייה ושלישית ולהפוך לחוק.

בחוות הדעת שהגשנו ליו"ר קבענו כי החוק, אם יתקבל, יהיה בלתי חוקתי ויהווה כתם על ספר החוקים של מדינת ישראל. מדובר בחוק לא דמוקרטי, הפוגע בצורה קשה ובלתי מידתית בזכויות יסוד חוקתיות. בנוסף, חלק מיוזמי ההצעה הסבירו שמאחורי החוק עומד רצונם להבטיח ישובים ליהודים בלבד, תוצאה בהחלט צפויה מלשון החוק, דבר אשר מדביק לו תווית ברורה של גזענות.

החוק יאפשר לישובים ולהרחבות קהילתיות שבהם עד 500 בתי משפחה לסנן את המבקשים להתגורר בהם. מדובר במאות ישובים והרחבות קהילתיות הפזורות בכל רחבי הארץ. רובם ללא אפיון מיוחד. כולם הוקמו על קרקע ציבורית, שנמסרה לאגודה השיתופית ללא מכרז. על פי החוק המוצע ועדת הקבלה תוכל לדחות מועמד בשל קריטריונים רחבים ועמומים: התאמה חברתית לחיים בקהילה, התאמה למרקם חברתי תרבותי או תנאי קבלה אחרים של היישוב, הקבועים בתקנון.

החוק יפגע בארבע זכויות חוקתיות – הזכות לשוויון, הזכות לחירות ולאוטונומיה של הרצון האישי שהיא חלק מהזכות לכבוד האדם, הזכות לקניין והזכות לפרטיות. פגיעה זו אינה לתכלית ראויה ועולה על הנדרש: הקמת ישובים ליהודים בלבד או הפרדה במגורים בין קבוצות שונות לצורך שמירה על הומוגניות אינן תכליות לגיטימיות בחברה דמוקרטית (למעט החריג של קבוצות מיעוט תרבותיות המבקשות את ההפרדה כדי להגן על עצמן מפני הרוב). גם אם נקבל את העמדה שהגנה על קהילה קטנה מפני מי שמבקש לפגוע בה היא תכלית ראויה, הרי שהחוק אינו האמצעי ההולם להשגת מטרה זו, בשל סיבות רבות המנויות בחוות הדעת ובין היתר, משום שמדובר בחוק דרקוני שיחול על מאות ישובים קהילתיים והרחבות, רובם ללא אפיון מיוחד.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לדיור,הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה,הזכות לכבוד,הזכות לפרטיות,הזכות לקניין,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.