להפסיק לזמן פעילים פוליטיים ל"שיחות אזהרה" בשב"כ

CC-BY: Leonid MamchenkovCC-BY: Leonid Mamchenkov

האגודה עתרה לבג"ץ: זימון לשיחה ידידותית "על כוס תה" עם השירות החשאי אינו פרקטיקה המאפיינת משטר דמוקרטי

 

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ בדרישה להורות לשב"כ להפסיק לזמן פעילים פוליטיים ל"שיחות אזהרה". בעתירה, שהוגשה על ידי עורכות הדין לילה מרגלית מהאגודה לזכויות האזרח וקרן טמיר, מובאות עדויותיהם של פעילים פוליטיים וחברתיים שזומנו בשנה האחרונה ל"שיחות אזהרה" בשב"כ. העדויות מראות כיצד שיחות האזהרה, שלא היוו חקירות פורמאליות בחשד לעבֵרה ספציפית, שימשו להרתעת פעילים העוסקים במחאה החורגת מהקונסנזוס. השיחות כללו שאלות אישיות על פעילות פוליטית, על יחסים ועל כסף. לעתים הועלו טענות כלליות לגבי מעורבות בהפרות סדר, ולעתים נאמר לפעיל במפורש, כי "בינתיים" אין חשד לעבירה על החוק – אבל "שמים עליו עין".

בחלק מהמקרים התבקשו הפעילים למסור מספרי טלפון של קרובי משפחה, חברים ופעילים נוספים. במקרים רבים נאלצו המוזמנים לעבור בדיקה גופנית יסודית לפני ה"שיחה". מרבות מהעדויות גם עולה התעקשות שיטתית של אנשי השב"כ להציג את המפגש כ"שיחה" ולא כחקירה – תוך ניסיון לשוות לו נופך קליל ולא מחייב – ובמקביל, להבהיר למוזמנים, בין אם על ידי שליחת "זימון" משטרתי "רשמי" ובין אם באיומים מפורשים – כי מוטב שיתייצבו.

בעתירה נטען כי זימון פעילים פוליטיים לשיחות האזהרה מהווה חריגה מסמכויות השב"כ על פי חוק, ופוגע בצורה עמוקה בזכויות יסוד חוקתיות של האזרחים, לרבות חופש הביטוי והמחאה, הזכות לכבוד, הזכות לפרטיות ולחירות והזכות להליך הוגן. השאלה, אם יש לשב"כ סמכות לעקוב אחר פעילות פוליטית, מקבלת משנה חשיבות לאור הסמכויות הרחבות מאד הניתנות לשב"כ – לרבות ביצוע האזנות סתר ושימוש בנתוני תקשורת – פעולות אשר אינן עומדות לביקורת שיפוטית או ציבורית, ואשר יש להניח שמבוצעות לעתים כאשר מוזמנים פעילים "לשיחות אזהרה".

בעתירה מצוטט מכתבו של ראש השב"כ לשעבר, יובל דיסקין, שהועבר לאגודה על ידי היועץ המשפטי לממשלה בשנת 2007: "עמדת השרות היא כי בגדר 'חתרנות' עשויה להיכלל גם חתירה לשינוי ערכי היסוד של המדינה תוך ביטול אופייה הדמוקרטי או אופייה היהודי כחתירה נגד סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו". מהמכתב עולה כי השב"כ רואה עצמו מוסמך לעקוב אחר פעילות פוליטית חוקית, ואף לעשות שימוש בכלים "איסופיים" פולשניים לשם כך, אף כי ככלל ינהג "בריסון", לדברי דיסקין.

בעתירה מובא גם קטע מתוך "סיכום שנתי 2012" המופיע באתר השב"כ. באותו סיכום, תחת הכותרת "ימין ושמאל קיצוני", מצוין כי "מידע של שב"כ, שהועבר לרשויות האכיפה במדינה, סייע בבלימת פעולות של דה לגיטימציה נגד ישראל."

עו"ד לילה מרגלית: "זימון פעילים פוליטיים לשיחות ידידותיות 'על כוס תה' עם שירות הביטחון החשאי אינו פרקטיקה המאפיינת משטר דמוקרטי. לשב"כ – האמון על התמודדות עם איומים ביטחוניים חמורים – ניתנו סמכויות מרחיקות לכת, חלקן בעייתיות מאד, והוא פועל בצורה חשאית, הרחק מעינו המפקחת של הציבור. הדעת אינה סובלת כי מחאה אזרחית או פעילות פוליטית – אף כזאת הגולשת להפרות סדר – יסווגו כאיום על הביטחון. מדיניות שיחות האזהרה סותרת את חוק השב"כ ופוגעת בזכויות חוקתיות – לא רק של הפעילים המוזמנים בעצמם לשיחות אלה, אלא גם של כל אותם אנשים, המוותרים מראש על מעורבות פוליטית בשל האפקט המצנן שנוצר."

בג"ץ 5277/13

 

תמצית עדויות מתוך "שיחות אזהרה" שערכו חוקרי השב"כ לאזרחים ישראלים בשנים האחרונות:

ר' א' ק', רכז "פורום דיו קיום בנגב" ופעיל למען זכויות הבדואים, זומן ביוני 2012 ל"בירור" שכלל חיפוש גופני ושאלות אישיות על לימודיו, עבודתו, חבריו, בני משפחתו ועוד. הוא התבקש למסור מספרי טלפון של חברים ובני משפחה, והוזהר "להתפלל" שלא יזומן שוב. הוא זומן שוב, אך בעקבות התערבות האגודה לזכויות האזרח הודיעו נציגי השב"כ כי לא חלה עליו כל חובה להתייצב.

ק' ס', חוקר במכון ויצמן ופעיל בהפגנות נגד הכיבוש, קיבל בדצמבר 2012 טלפון מ"רונה" מהשב"כ שביקשה לזמנו לשיחה. הובהר לו כי אם לא ישתף פעולה, יעוכב לחקירה וניידת משטרה תבוא לאסוף אותו. ב"שיחת האזהרה" שנערכה לו השתתפו "רונה" ו"מתי", שהציג עצמו כ"ממונה על שמאל קיצוני ודה לגיטימציה" במחלקה היהודית של השב"כ. בשיחה נטען כנגד ס' כי הוא מעורב בארגון הפגנות לא חוקיות, והוא הוזהר כי "נותנים לו הזדמנות להפסיק" ו"הם יכולים להיות הרבה פחות נעימים".

מ' ק', עובד האגודה לזכויות האזרח, זומן באפריל 2012 לשיחה בתחנת משטרת שלם בירושלים עם "בועז", שהציג עצמו כ"ראש המוחבראת" בסילוואן. הוא נשאל על לימודיו, על עבודתו באגודה ועל מצבו הכלכלי, ואף נשאל מדוע עדיין לא התחתן. הוא נדרש למסור פרטי קשר ומידע אישי על בן משפחה וחברים קרובים.

ל' ר', פעילת "אנרכיסטים נגד הגדר", נלקחה לשיחת אזהרה במרץ 2012 בשובה לארץ מביקור בחו"ל, מיד עם נחיתתה בנתב"ג. היא נשאלה, בין השאר, מדוע היא "לא נראית כמו אנרכיסטית" ושאלות פולשניות נוספות על לבושה, ו"הוזהרה" כי אף שפעולותיה הן במסגרת החוק, ברגע שתפר אותו "הם יהיו שם".

ט' ק', פעיל שמאל, זומן בשנת 2011 ל"שיחה" במשטרה בתל אביב. אף שנאמר לו כי אין זו חקירה כי אם "שיחה", הוזהר כי אם לא יתייצב בתחנה, יבואו לקחת אותו עם ניידת מהבית. מהשיחה עלה, כי לנציג השב"כ מידע אישי הנוגע לחייו הפרטיים, ונעשה ניסיון להזהיר אותו מפני פעילות פוליטית, העלולה לפגוע בעיסוקיו. נציג השב"כ גם התעניין לדעת, כיצד זה ש"בחור טוב שהיה בצבא הופך לאקטיביסט שמאל רדיקלי". החוקר ציין, כי אף שידוע לו שפעילותו של ק' היא חוקית, הוא מבקש "להזהירו" מפני ניצולו לרעה. לסיום, ביקש ממנו החוקר שלא לספר על חקירתו.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,הזכות לכבוד,הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות,חופש הביטוי

סגור לתגובות.