להנגיש את אתר שירות בתי הסוהר לשפה הערבית

האגודה פנתה אל נציבת שירות בתי הסוהר בבקשה להנגיש את אתר שירות בתי הסוהר לשפה הערבית. בפנייה מציינת עו"ד שדא עאמר, כי כמעט מחצית מהאסירים בישראל אינם יהודים, וחלקם הגדול דובר ערבית כשפת אם. אתר שירות בתי הסוהר מרכז מידע רב וחיוני עבור האיסירים ובני משפחותיהם, ועל כן  עוצמת הפגיעה בזכותם לשוויון של מי שאינם קוראים את השפה העברית חמורה במיוחד. עו"ד עאמר מציינת כי הצבת חסם לשוני זה בפני חלק כה משמעותי מהאוכלוסייה יוצר אפליה על רקע השתייכות לאומית וזהות לשונית,  ופוגע בשוויון ובשירות שהאתר הממשלתי מעמיד לרשות הציבור. מעבר לכך, מדיניות המתעלמת ממעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית, פוגעת בכבודם של דוברי הערבית כקבוצה בעלת ייחוד לאומי-לשוני ונוגדת את הציווי החוקתי של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

 

‏13 ביוני 2016

 

לכבוד
רב גונדר עפרה קלינגר
נציבת שירות בתי הסוהר
בפקס: 08-9193800

 

שלום רב,

 

הנדון: הנגשת אתר שירות בתי הסוהר לשפה הערבית

 

אנו פונים אליך בבקשה להנגשת אתר שירות בתי הסוהר לשפה הערבית, וזאת מהטעמים שיפורטו להלן:

1. מבדיקה שערכנו עולה כי אתר האינטרנט של שירות בתי הסוהר, המשמש כ"חלון הראווה" של שירות בתי הסוהר, וחיוני עבור אסירים ובני משפחותיהם, סוהרים ובני משפחותיהם והציבור בכלל נגיש בשפה העברית ובחלקו לאנגלית ואינו נגיש בשפה הערבית. על פי נתוני הרשות לשיקום האסיר כמעט מחצית מהאסירים בישראל אינם יהודים, חלקם העיקרי והגדול דובר השפה ערבית כשפת אם, וזאת בנוסף לשפות נוספות כרוסית ואמהרית.

2. אתר שירות בתי הסוהר מרכז מידע רב וחיוני: שעות הביקור בכלא, מתקני הכליאה, תהליכי הקליטה לאסיר, הזכויות והחובות של אסיר, חלופות המעצר, המדריך לאסיר המשתחרר, השירותים והמערכים המופעלים בכלא לרווחת האסיר ועוד ועוד.

3. עוצמת הפגיעה בזכותם לשוויון של מי שאינם קוראים את השפה העברית חמורה במיוחד בשל חיוניות המידע שהאתר מציג.

4. אתר ממשלתי המעניק שירות בסיסי, ובמקרה הזה למוחלשים ביותר, חייב להיות מונגש לשונית בשתי השפות הרשמיות במדינה. הצבת חסם לשוני זה בפני חלק כה משמעותי מהאוכלוסייה יוצר אפליה על רקע השתייכות לאומית וזהות לשונית ופוגע בשוויון ובשירות שהאתר הממשלתי מעמיד לרשות הציבור.

5. מעבר לפגיעה בידע החשוב שנזקקים לו האסירים שאינם דוברי עברית, התעלמות שירות בתי הסוהר מחובתו להנגיש את אתר האינטרנט לאנשים שאינם דוברי עברית או אנגלית מעבירה מסר מזלזל לאסירים ולבני משפחותיהם שאינם דוברי השפה, ושאין ערך לעדכונם על הנעשה בין כותלי בית הכלא.

6. אין צורך להכביר במילים על מעמדה הרשמי של השפה הערבית (ר' סעיף 82 לדבר המלך במועצתו על ארץ ישראל). בפסק דין בבג"ץ 4112/99 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' עיריית תל-אביב-יפו פ"ד נו(5) 393 (2002), אף נקבע כי: "השפה ממלאת תפקיד מרכזי בקיום האנושי של הפרט ושל החברה. באמצעות השפה אנו מבטאים את עצמנו, את ייחודנו ואת זהותנו החברתית. טול מהאדם את שפתו, ונטלת ממנו את עצמו".

7. מדיניות המתעלמת ממעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית, פוגעת בכבודם של דוברי הערבית כקבוצה בעלת ייחוד לאומי-לשוני ונוגדת את הציווי החוקתי של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

8. לאור האמור לעיל, ולאור חשיבות הנושא וחיוניותו, אנו מבקשים ממך לפעול להנגשת אתר שירות בתי הסוהר לשפה הערבית.

9. נודה לתשובתך בהקדם האפשרי.

 

בכבוד רב,
שדא עאמר, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לשפה ולתרבות,זכויות אסירים,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.