לפרסם דיווח המשפטים על הוראת השעה בעניין חשודים בעברות ביטחון

עת"מ 525/07 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד הכנסת
עו"ד: סיגל שהב

סעיף 8 לחוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 פוגע בזכויותיהם של עצורים החשודים בעבירות ביטחון לחירות, לכבוד ולהליך הוגן, שכן הוא מאפשר לעצור אדם לתקופה של עד 96 שעות ללא ביקורת שיפוטית; לקיים דיונים בנוגע למעצרו בהיעדרו; לא להודיע לעצור על ההחלטה בדיון שהתקיים בהיעדרו; ועוד. על פי הוראת השעה על שר המשפטים לדווח במהלכה, מדי שישה חודשים, על יישומה, ועל מספר המקרים שבהם נעשה שימוש בסמכויות שהיא מקנה.

במאי 2007 הגישה האגודה לזכויות האזרח בשמה ובשם הוועד נגד עינויים וארגון עדאלה עתירה מינהלית, בה מתבקש בית המשפט להורות לכנסת ולמשרד המשפטים למסור לה את הדוח, שהגישה שרת המשפטים לוועדת חוקה בחודש דצמבר 2006 על פי הוראת השעה. העתירה הוגשה לאחר שהממונה על המידע בכנסת סירבה לבקשת האגודה למסור את המידע, בטענה שחוק חופש המידע אינו חל על מידע שנוצר ונאסף בידי שירות הביטחון הכללי, ומשרד המשפטים כלל לא השיב לבקשת האגודה להעביר אליה את המידע.
ימים ספורים לאחר הגשת העתירה נמסר הדוח לאגודה, והוא נדון בישיבת ועדת חוקה, חוק ומשפט. לפיכך נמחקה העתירה.

העתירה
פסק הדין

העתירה נכתבה בסיוע עו"ד רן גפטר-חרמש מהוועד נגד עינויים ומיטל שרון

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,זכויות בהליך הפלילי,זכויות במעצר ובחקירה,חופש המידע

סגור לתגובות.