by: Mirah Curzer

חופש הביטוי

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא חופש הביטוי הכנסו לאתר החדש שלנו.

חופש הביטוי הוא זכות יסוד, וכולל בין היתר את הזכות לקבל ולמסור מידע, ולהשמיע ולשמוע דעות והשקפות באופן חופשי. חופש הביטוי חיוני הן למימושו העצמי של כל אדם והן לקיומו של ההליך הדמוקרטי. הגנה על חופש הביטוי חשובה דווקא במקרים של ביטויים קשים ומקוממים, וחיונית במיוחד להגנה על זכויות האדם של קבוצות המיעוט.

הזכות להפגין – מידע שימושי למפגינים/ות ולמשפטנים/ות

פרויקט "דוקורייטס": ליווי, ייעוץ ותמיכה למפגינות ולמפגינים, סדנאות צילום, השאלת ציוד צילום לתיעוד הפגנות ועוד

הכל

...45678...

מאמרים

 • acri

  הזמנה לתה עם השב"כ

  28 ביולי 2010

  בישראל לא מזמינים לתה, אבל משתמשים בכסות אחרת למערך מתוכנן היטב של שיחות איום שמהותן הגבלה בלתי חוקית של חופש … עוד

 • acri

  מבחן חומסקי – בושה ישראלית

  17 במאי 2010

  עודד פלר ונירית מוסקוביץ' נעם חומסקי אינו אזרח ישראלי. הוא אינו מהגר עבודה, קורבן מדיניות "הדלת המסתובבת", ששילם דמי תיווך … עוד

 • acri

  הפרשה הביטחונית והדאגה התדמיתית

  12 באפריל 2010

  חגי אלעד בין שלל ההיבטים ההזויים שייצרה שערוריית צו איסור הפרסום, שווה לעצור רגע ולהתעכב על אחד: החרדה הקיומית לתדמית … עוד

 • acri

  צנזורה טוטאליטרית בישראל

  17 במרץ 2010

  פרשה בטחונית שפרטיה אסורים לפרסום, כבר הכתה גלים ברחבי העולם. האם הדמוקרטיה הישראלית סטתה מעקרונותיה ולמעשה מאיימת על כולנו? עו"ד … עוד

 • acri

  היום משתיקים אותי, מחר אתכם

  25 בינואר 2010

  חגי אלעד המשטרה שולחת שוטרים סמויים אל תוך קהל מפגינים כדי לבצע מעצרי שווא, מעצרים אשר ניכר בעליל כי תוכננו … עוד

...45678...

חדשות

...45678...

בכנסת

...23456

בבתי המשפט

...45678...