הזכות לחינוך

לבטל את חוק הנכבה

בג"צ 3429/11 בוגרי התיכון הערבי האורתודוקסי בחיפה נגד שר האוצר

עו"ד: סאוסן זהר (עדאלה), חסן ג'בארין (עדאלה), דן יקיר

ביום 4.5.11 הגישו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח עתירה לבג"ץ לביטול החוק הידוע בכינויו "חוק הנכבה". חוק זה מסמיך את שר האוצר להפחית מתקציבו של גוף מתוקצב או נתמך עד פי שלושה מהסכום שהוציא אותו גוף בין היתר כדי לציין את יום הקמת המדינה כיום אבל או לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. העתירה הוגשה בשם שני הארגונים ובשם הורים לתלמידים בביה"ס היהודי-ערבי גליל שבמשגב, עמותת בוגרי ביה"ס הערבי אורתודוקסי בחיפה, המארגנים פעילויות לתלמידים על הנכבה, ופרופ' אורן יפתחאל מאוניברסיטת בן-גוריון.

בעתירה נטען כי החוק פוגע באופן חסר תקדים באופני הזיכרון ההיסטורי תוך שימוש בכוחו של הרוב על מנת לנסות להשכיח ולדכא את הנרטיבים של מיעוט לאומי לגבי אירועים, עובדות, רגשות ואידיאולוגיות. בניגוד גמור לעקרונות יסוד דמוקרטיים ולזכויות היסוד החוק מבקש להחניק מחלוקות אידיאולוגיות מהותיות, הנוגעות לשאלות יסוד של החברה הישראלית. זהו אינטרס ציבורי ממדרגה ראשונה, שיתקיימו דיונים ערים, חיוניים, חופשיים ומעמיקים בשאלות הפוליטיות הקשות והמורכבות, העומדות במרכז המחלוקות הציבוריות במדינת ישראל. כמו כן זהו אינטרס ציבורי ממדרגה ראשונה, שהערכים החוקתיים של המדינה יתבססו על תוצריו של דיון חופשי ופתוח מסוג זה, ולא על סתימת פיות או על ניסיונות בלתי דמוקרטיים להשתיק את המיעוט. שכן זו תוצאתו המיידית של החוק: הטלת אפקט מצנן על ציבור גדול בחברה הישראלית והחנקת דיון חיוני בשאלות היסוד של המדינה. היקף הפגיעה וחומרתה מחריפים בשל כך שהחוק נוקט במונחים עמומים ומעורפלים, שרבה אי הוודאות כיצד יפורשו על ידי שר האוצר ועל ידי הערכאות. החוק פוגע בחופש הביטוי הפוליטי והאמנותי ובחופש האקדמי. למרות שהחוק מנוסח בצורה ניטרלית והוא חל באותה המידה על פעילויות של ערבים ויהודים ועל מוסדות נתמכים או ממונים יהודיים וערביים כאחד, ברור כי הן הכוונה שמאחוריהן והן האפקט שלו ישפיעו בעיקר על האזרחים הערבים – שכמיעוט לאומי זכאים דווקא להגנה חוקתית מוגברת על זכותם לשוויון אזרחי מלא. בכך פוגע החוק בזכות לשוויון בשל שייכותם הלאומית ובשל השקפה אידיאולוגית או עמדה פוליטית ועל כן הוא פוגע בזכותם לכבוד קיבוצי של האזרחים הערבים. החוק אף פוגע בזכות לחינוך ובמסגרתה בזכות לשוויון בחינוך ולבחירה בחינוך, וכן בחופש העיסוק.

ביום 5.1.12 דחה בג"ץ את העתירה. בפסק הדין נקבע, שחוק הנכבה מעורר שאלות מורכבות בעלות חשיבות ציבורית, היורדות לשורש הבעיות המפלגות את החברה הישראלית. למרות זאת בג"ץ נמנע מלדון בסוגיות אלה בקובעו כי השאלה המשפטית איננה בשלה להכרעה, בהעדר נסיבות קונקרטיות.

העתירה

תגובה מטעם הכנסת, מאי 2011

תגובה מטעם שר האוצר, ספטמבר 2011

תגובה מטעם הכנסת, ספטמבר 2011

פסק הדין

 

הודעות לעיתונות:

תגובת האגודה ועדאלה לפסק הדין בעתירת "חוק הנכבה", ינואר 2012

עתירה לבג"ץ נגד "חוק הנכבה": חוק אנטי דמוקרטי הפוגע בזכויות אזרח בסיסיות, מאי 2011

 

קישורים:

על "חוק הנכבה" ועל פעילות האגודה לזכויות האזרח בכנסת נגד הצעת החוק

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי,חופש הביטוי

סגור לתגובות.