ההליך הפלילי

איסור על אסירים להחזיק ספרים ודיסקים בתאיהם

CC-BY-SA: Kamil PorembiAski2CC-BY-SA: Kamil PorembiAski2

עע"א 2270/09 כהן נגד שירות בתי הסוהר; רע"ב 9552/09 כהן נגד שירות בתי הסוהר
עו"ד: לילה מרגלית
 
האגודה הגישה עתירה בשם שלוש אסירות לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נגד מדיניות חדשה של שירות בתי הסוהר (שב"ס), שהטילה מגבלות מחמירות במיוחד על אופן קבלת ספרים ודיסקים בידי אסירים, ועל כמות הספרים והדיסקים שהם רשאים להחזיק ברשותם בכל עת. על פי מדיניות זו, חל איסור מוחלט על קבלת ספרים ודיסקים באמצעות קרובי משפחה, ועל האסיר להסתפק במגוון הספרים המצומצם ביותר המצוי בספריית בית הסוהר, או לרכוש אותם בכספו, באמצעות בית הסוהר. בנוסף, אסיר רשאי להחזיק רק ספר קריאה אחד ו-10 דיסקים בכל רגע נתון. בעתירה נטען כי הגבלות אלה פוגעות קשות בזכויות יסוד של האסירים/ות, ביניהן חופש הביטוי, הזכות להשכיל ולרכוש ידע וזכותו של אדם לפתח את אישיותו ולהעשירה, ונוגדות את עניין הציבור בשיקום אסירים.

העתירה נדחתה, והאגודה הגישה בקשה לרשות ערעור לבית המשפט העליון.

כבר בתגובתו הראשונית לבקשת רשות הערעור הודיע שב"ס כי יגדיל ל-3 את מספר ספרי הקריאה שאסירים יוכלו להחזיק בתאיהם. בעקבות דיון, והחלטת בית המשפט להעניק רשות ערעור בתיק ולהורות לשב"ס להבהיר מה היה הבסיס לשינוי המדיניות, הודיע שב"ס גם על ביטול האיסור המוחלט שהוטל על הכנסת ספרים, כך שתתאפשר הכנסה של עד שני ספרים מדי חודש לכל אסיר.

בפסק הדין הדגיש בית המשפט כי זכותם של אסירים להכניס ולהחזיק ספרים מהווה חלק מחופש הביטוי הניתן להם גם בבית הסוהר. לעניין הכנסת ספרים באמצעות מבקרים, בית המשפט קבע שלאור הפער הקטן בין המדיניות המעודכנת, עליה הודיע שב"ס במהלך הדיונים (הכנסת 2 ספרים מדי חודש, קרי 4 מדי חודשיים), והמדיניות שהיתה קיימת לפני הטלת האיסור (הכנסת 5 ספרים כל חודשיים), אין הצדקה להתערבות בית המשפט בעניין זה. לעניין כמות הספרים המותרת להחזקה, בית המשפט קבע כי שב"ס מוסמך להגביל את מספר הספרים שניתן להחזיק בתא, וכי משהוחלט לשוב ולאפשר החזקת 3 ספרי קריאה בכל רגע נתון (בנוסף לספרי לימוד ודת בהתאם לצורך), והחלפתם בתדירות סבירה, הפגיעה בחופש הביטוי כבר איננה גדולה. בית המשפט הבהיר, עם זאת, שמכיוון שמדובר באסירים, הכפופים ממילא למגבלות רבות עקב כליאתם, גם פגיעה זו בחופש הביטוי, שהוא זכות חוקתית, צריכה להיבחן לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בהקשר זה בית המשפט קבע, כי המדיניות המעודכנת של שב"ס עומדת במבחן זה.

לבסוף בית המשפט הביע תמיהה על כך שהמדיניות המעודכנת טרם מצאה ביטויה בפקודות הנציבות, המצויות באתר שב"ס (על אף שעברו כעשרה חודשים מאז שהודיע עליה), וקבע כי יש לפעול לתיקון הפקודות בהתאם.

העתירה

בקשת רשות ערעור

פסק הדין

 

הודעות לעיתונות:

לאפשר לאסירים לקבל ולהחזיק ספרים ודיסקים בתאיהם, יוני 2009
פגיעה קשה בזכויותיהם של אסירים לחופש הביטוי ולחירות רוחנית, אפריל 2009 (לפני הגשת העתירה)

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,זכויות אסירים,זכויות בהליך הפלילי,חופש הביטוי

סגור לתגובות.