חופש הביטוי

האגודה: לשר אלקין אסור להתערב בתכני אירועים ולפסול אנשים שדעתם אינה כדעתו

האגודה פנתה היום (24.10.2017) למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, בעקבות הנחיתו הפסולה של השר לענייני ירושלים ומורשת, זאב אלקין, שדרש לבטל סיור בבית העלמין המוסלמי בממילא במסגרת אירועי "בתים מבפנים" בירושלים. הסיבה לביטול הסיור על ידי השר אלקין, שקבע כי הוא מפעיל בנושא וטו אישי, נובעת מכך שהמדריך המיועד נמנה בקבוצת ארכיאולוגים ביקורתיים והוא איש ארגון השמאל "עמק שווה".

עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, הדגיש כי הדרישה לבטל סיור משום שדעותיו או התבטאויותיו של מדריך הסיור אינן עולות בקנה אחד עם דעותיו של שר בממשלה מהווה פגיעה חמורה ופסולה בחופש הביטוי. "כאשר הדרישה מגיעה מצד שר, שמשרדו מממן את האירוע המדובר, היא גם פוגעת בשלטון החוק. הדרישה של השר אלקין מהווה חריגה מסמכות וניצול לרעה של תפקידו ושל התקציב העומד לרשותו, דהיינו של כספי הציבור, לצורך השתקת דעות שאינן לרוחו".

עו"ד יקיר הוסיף, כי זהו נוהג פסול מצד נבחר ציבור או עובד ציבור לבחון את עמדותיהם של מי שצפויים ליטול חלק באירוע ממומן, ולפסול את השתתפותם של אלה שדעותיהם אינן כדעתו. התנהלות שכזו יכולה להתקיים רק במשטר המבוסס על כוח ושררה, ולא במדינה שבה כולם, כולל חברי הממשלה, כפופים לחוק ולזכויות היסוד. "אזרחיות ואזרחים במדינה דמוקרטית אמורים להיות חופשיים להביע עמדות ודעות ללא מורא, וקשת הדעות מובאת ונידונה באירועים ציבוריים, כולל באלו שהמדינה שותפה למימונם".

האגודה דרשה מהמשנה ליועמ"ש להבהיר לשר אלקין, כפי שכבר נעשה לגבי השרה מירי רגב, כי אסור לו להתערב בתכנים של אירועים ציבוריים או להתנות תמיכה של משרדו בבחינת התכנים או בבחינת המשתתפים באותם אירועים. זכותו הלגיטימית של השר להביע דעה על פעולותיהם של עמותה או של אדם אינה יכולה להיות אמצעי להשחרת שמם, תוך יצירת מצג שווא כי הדברים נאמרים במסגרת מילוי תפקידו ומכוח סמכותו.

ביום 9.11.2017 התקבלה תשובתה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. בתשובה הודגש כי:

"4. …הבהרנו לגורמים הרלוונטיים במשרד ירושלים ומורשת, כי לצד האמור לעיל, מתן חסות הוא משאב ציבורי שעל המשרד הממשלתי לחלקו לציבור באופן שוויוני, ללא משוא פנים ובהתאם לכללי המנהל התקין. בכלל זאת על החלטה ליתן חסות או להימנע ממנה להיות מבוססת על אמות מידה שוויוניות, סבירות ופומביות. כמו כן, כל החלטה על ביטול או חזרה ממתן החסות צריכה להתקיים במסגרת הליך הוגן ועל בסיס החלטה מנומקת וסבירה.

5. בנוסף, במסגרת הסייגים המפורטים בהוראת התכ"ם נקבע כי אין לאשר בקשת חסות כאשר קיימת מעורבות של גוף חיצוני אשר פעילותו ומטרותיו עומדות בסתירה לפעילות המשרד או תפקידיו. במסגרת בחינת אישור מתן חסות על ידי המשרד יש לוודא, בין היתר, עמידה בכלל זה ובצד זאת, יש מקום לוודא כי לא נשקלו שיקולים שאינם ממין העניין , לרבות שיוכו הפוליטי או תפיסתו האידאולוגית של אדם הנמנה על הגוף מקבל החסות. זאת, שכן "שקילתם של שיקולים פוליטיים היא חמורה במיוחד כאשר היא משפיעה על הקצאת טובות הנאה מן הקופה הציבורית […] הפעלתם של שיקולים פוליטיים פוגעת בשוויון בחלוקתם של משאבים ציבוריים" (דפנה ברק-ארז משפט מנהלי כרך ב' 655 (2010)."

פניית האגודה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, 24.10.2017

תשובת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, 8.11.2017

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: חופש הביטוי

סגור לתגובות.