By G.dallorto via Wikimedia Commons

זכויות אנשים עם מוגבלות

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים הכנסו לאתר החדש שלנו.

לאנשים עם מוגבלות – גופנית, נפשית או שכלית – יש זכויות אזרח כמו לכל אדם אחר. בנוסף לכך הם זכאים לשורה של זכויות ייחודיות, הנובעות מזכותם היסודית לכבוד ולשוויון. מטרת הזכויות המיוחדות היא לסייע ברווחתם ובקידומם של אנשים עם מוגבלות, ולהגן עליהם מפני אפליה וניצול לרעה.

הכל

חדשות

בכנסת

בבתי המשפט