הזכות לחירות – אשפוז כפוי

מינוי הורים כאפוטרופסים המוסמכים להסכים לאשפוז בכפיה

תמ"ש 31580/02

עו"ד: אבנר פינצ'וק

 

האגודה לזכויות האזרח הגישה בקשה לבית המשפט לענייני משפחה מטעם אישה הסובלת מהפרעות אכילה, לביטול צו שמינה את הוריה כאפוטרופוסים שלה, ושהסמיכם להסכים במקומה לכל טיפול רפואי, לרבות אשפוז במחלקה פסיכיאטרית סגורה. בבקשה נטען כי כפיית טיפול על המבקשת בניגוד לרצונה המפורש והמובע, מנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק זכויות החולה וחוק טיפול בחולי נפש, וכי מינוי הוריה כאפוטרופוסים והסמכתם לתת בשמה "הסכמה" לאשפוז בניגוד לרצונה שוללים ממנה את האוטונומיה שלה ואת כבודה.

שופטת בית המשפט לענייני משפחה הודתה שאכן יש בעיה במינוי אפוטרופוס שיחתום על "הסכמה" לאישפוז במקום החסוי, ואולם במצבים שאדם עומד בין חיים למוות אין כלי חוקי אחר שיאפשר להצילו. לאחר שני דיונים החליטה השופטת לדחות את הבקשה על בסיס פרוצדורלי, בסוברה כי יש לפנות בעניין בערעור לבית המשפט המחוזי. האגודה מתכוונת להמשיך לפעול בסוגייה מול משרד המשפטים, במטרה להביא לשינוי בחוק הכשרות והאפוטרופסות.

הבקשה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחירות – אשפוז כפוי,הזכות לכבוד,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות,זכויות אנשים עם מוגבלות

סגור לתגובות.