אפליה פסולה של מי שאינם משרתים בצבא

הצעת חוק זכויות התורמים למדינה, תשע"ג-2013

הצעת החוק בנוסחה המקורי ביקשה לתת העדפה בשורה ארוכה של משאבים ציבוריים למי ששרתו בצבא ו/או בשירות לאומי ואזרחי, וכן לנכי צה"ל ולמשפחותיהם ולבני משפחה של חיילים שנספו במערכה. עבור אוכלוסיות אלה, הצעת החוק קבעה הטבות במעונות סטודנטים, בהקצאת מקרקעין למטרת מגורים ובמשרות בשירות המדינה. על פי הצעת החוק, גם העדפה מתקנת, המעוגנת בחקיקה, תינתן רק למשרתים בצבא. אפילו במגזר הפרטי קבעה ההצעה כי העדפה של המשרתים בצבא בקבלה למקום עבודה, בשכר, במתן שירות ובהזמנת שירות – לא ייחשבו כאפליה אסורה (בניגוד לכל דין, ובין השאר – חוק שוויון הזדמנויות בעבודה).עוד קבעה ההצעה למעשה נורמה ערכית (בסעיף המטרה), ולפיה המדינה מחויבת למימוש זכויותיהם של המשרתים בצבא, יותר מאשר לזכויותיהם של כל יתר תושבי המדינה.

היועץ המשפטי לממשלה קבע כי הצעת החוק אינה חוקתית, ויוזם החוק, ח"כ יריב לוין, הניח הצעה מתוקנת במקומה.

התיקון החיובי המשמעותי היחיד בהצעה המתוקנת הוא שינוי ההגדרה של התורמים למדינה (בסעיף 1 לחוק). ההגדרה החדשה תוחמת את מתן ההטבות לחיילים משוחררים לתקופה של 7 שנים בלבד ממועד השחרור ו/או ממועד דחיית הבקשה לשירות לאומי או אזרחי, ולחיילי מילואים שמשרתים לפחות 14 יום בשנה (להלן "המשרתים"). באופן זה, הצעת החוק מגדירה לצורך מתן הטבות קבוצה מצומצמת שנבחרה בקפדנות, ומבטיחה קשר ישיר ומיידי בין ההטבות  לחיילים המשוחררים לבין עצם שירותם. הגדרה חדשה זו מונעת מצב של אפליה לטובה, ללא הגבלת זמן, של קבוצה מסוימת ונרחבת מאד באוכלוסיה על חשבון קבוצות אחרות.

עם זאת, יתר חלקי ההצעה אינם מתקנים את הבעיות המהותיות שהיו מנת חלקה של ההצעה המקורית. גם בהצעה המתוקנת יש כוונה לתת העדפה למשרתים בצבא או בשירות לאומי / אזרחי במשאבים ציבוריים מוגבלים, שהמדינה מחויבת להבטיח לגביהם חלוקה שוויונית, ואף העדפה מתקנת.

חשוב להדגיש כי הפטורים משירות צבאי הניתנים לאוכלוסיות מסוימות (ערבים, חרדים, בעלי מוגבלויות, נשים דתיות ונשואות ועוד), ניתנים באופן חוקי, וזאת על פי הסכמות פוליטיות, היסטוריות וחברתיות שעוגנו בחוק במשך השנים. משמעות הצעת החוק היא הענשה בפועל של קבוצות אלה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חברתית, למרות שהן פועלות כחוק.

סטאטוס: ההצעה המקורית נדחתה כאמור על ידי היועץ המשפטי לממשלה, שקבע כי אינה חוקתית. ההצעה המתוקנת הונחה ביולי 2013, ועברה בתמיכת ממשלה בקריאה טרומית במליאה ב-30 באוקטובר 2013.

הצעת החוק המקורית

הצעת החוק המתוקנת

להצבעה בקריאה טרומית מאתר הכנסת

עמדת האגודה לזכויות האזרח, יולי 2013

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: גזענות ואפליה,גזענות ואפליה,הזכות לשוויון,זכויות אנשים עם מוגבלות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.