עדיפות למי ששירתו בצבא בקבלה לשירות המדינה

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – משרת מילואים פעיל), התשע"ח-2017; הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – מתן עדיפות למשרתים בהעדפה מתקנת), התשע"ו-2016; הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – ייצוג הולם ללוחמים), התשע"ז-2016; והצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – העדפת מי שסיים שירות סדיר), התשע"ח-2017

הצעות החוק מבקשות להיטיב עם חיילים ויוצאי צבא בקבלה לעבודה בשירות המדינה, באופן כללי וגורף, על ידי הרחבת החובה לייצוג הולם המוטלת על המדינה, וזאת ללא כל קשר למידת הרלוונטיות של השירות הצבאי למשרות אלו או אחרות בשירות המדינה.

הצעות החוק מפלות אוכלוסיות מיעוטים ואנשים שלא שירתו בצבא, ואף סותרות את חוק שיווין הזדמנויות בעבודה ואת ההעדפה המתקנת שנקבעה כיעד על ידי הממשלה. הצעות החוק מאיימות לפגוע בקבוצות מיעוט רבות אשר סובלות ממילא מאפליה בקבלה לעבודה ומתת-ייצוג בשירות המדינה: חרדים, ערבים, נשים דתיות או כאלה שנישאו מוקדם, עולים ואנשים עם מוגבלויות.

חשוב להדגיש כי הפטורים משירות צבאי הניתנים לאוכלוסיות מסוימות ניתנים באופן חוקי, וזאת על פי הסכמות פוליטיות, היסטוריות וחברתיות שעוגנו בחוק במשך השנים. משמעות הצעות החוק היא הענשה בפועל של קבוצות אלה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חברתית, למרות שהן פועלות כחוק.

יודגש עוד, כי היועץ המשפטי לממשלה התנגד באופן עקבי ליוזמות מסוג זה כאשר עלו בהזדמנויות שונות בטענה שהן פוגעות בשוויון ומפלות.

סטטוס: הצעות החוק נידונות בוועדת חוקה, חוק ומשפט בהכנה לקריאה ראשונה.

דף החקיקה באתר הכנסת

עמדת האגודה לזכויות האזרח, יוני 2018

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לשוויון,זכויות אנשים עם מוגבלות,עוד

סגור לתגובות.