הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה

קרקע בפטור ממכרז בירושלים לאנשי קבע בלבד

צילום: טל דהן

בג"ץ 314/13 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הממשלה  

עו"ד: גיל גן-מור

 

ב-14.1.2013 עתרנו לבג"ץ בדרישה לקבוע כי החלטת ממשלה 4655 מיום 20.5.12 אינה חוקית. ההחלטה קובעת, כי רשות מקרקעי ישראל תקצה במהלך השנים 2012–2015, קרקע בפטור ממכרז בעיר ירושלים, למשרתי כוחות הביטחון באזורים או בשכונות בירושלים בעלות מאפיינים מיוחדים המצדיקים את ההקצאה בפטור.

בעתירה טענו כי יש להקצות את קרקעות המדינה תוך שמירה על הזכות לשוויון. טענו כי לשון התקנה שעליה מתבססת ההחלטה מצביעה על כך שיש צורך להראות טעם מיוחד, שנטוע בשיקולי הצבא או משרד הביטחון, להקמת שכונה סגורה למשרתי קבע בכוחות הביטחון, וזו הסיבה בגינה נקבע שהשכונה חייבת להיות ביוזמת הצבא ולקבל אישור של שר הביטחון, וכי אין בתקנה משום היתר גורף להקמת שכונות סגורות לאנשי קבע. במקרה זה לא הוצג כל צורך צבאי והיוזמה אינה של הצבא אלא של הממשלה והעירייה.

טענו כי קריטריון של אנשי קבע, כמו של יוצאי צבא, הוא קריטריון חשוד שמביא להדרה מטעמי לאום, דת, מוגבלות וגיל. קריטריון זה הוכר בפסיקה כלגיטימי רק כאשר אינו מהווה תנאי סף לקבלת זכות או הטבה סוציאלית, והרציונל שהוכר הוא פיצוי לחיילים משוחררים שלא יכלו לעבוד ולהשתכר עקב שירות חובה. כאן, אמרנו, מדובר בקצינים ובנגדים שבחרו בקריירה צבאית ומתוגמלים בשכר גבוה יחסית. כמו כן, מדובר בתנאי סף לרכישת דירה בשכונה, שידיר ממנה את יתר התושבים. לכן טענו כי מדובר באפליה פסולה.

טענו כי בבסיס החלטה עומד אך ורק הרצון של העירייה להקים בירושלים שכונות סגורות לאוכלוסיה המועדפת על פרנסיה, שתבוא ברובה מחוץ לעיר, קרי – צעירה, בריאה, בעלת הכנסה גבוהה מהממוצע, יהודית ברובה ולא חרדית. כלומר – כדי לסנן אוכלוסייה. זו אינה תכלית ראויה למתן פטור ממכרז, זו אינה התכלית של התקנה, ומכאן – שמתן הפטור והקמת שכונות סגורות למשרתי קבע בכוחות הביטחון מהווים אפליה אסורה בנסיבות העניין.

העתירה

תגובה מקדמית מטעם המשיבות 2-1, פברואר 2013

הודעה מטעם המדינה, נובמבר 2013

פסק הדין, 20.11.2013

 

הודעות לעיתונות:

מחר בבג"ץ: האם ניתן להקצות קרקע ציבורית בירושלים לטובת אנשי כוחות הביטחון בלבד, נובמבר 2013

לא להקמת שכונה אקסקלוסיבית לאנשי קבע בלבד בירושלים, ינואר 2013

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לדיור,הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה,הזכות לשוויון,זכויות אנשים עם מוגבלות,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.