זכויות אנשים עם מוגבלות

נוהל תאגידי אפוטרופסות – הערות הקואליציה לקידום כשרות משפטית 

בשל הקלות הבלתי נסבלת במינוי אפוטרופסים בישראל, אפוטרופסים ותאגידי אפוטרופסות חולשים על גופם, על רכושם ועל כל החלטה יומיומית – קטנה כגדולה – של אלפי בני אדם. לאחרונה הוציא האפוטרופוס הכללי טיוטת נוהל המנסה להסדיר, לראשונה בישראל, את תפקודם של תאגידי האפוטרופסות.

הקואליציה לקידום כשרות משפטית, שבה חברה האגודה לזכויות האזרח לצדם של ארגונים העוסקים בזכויות אנשים עם מוגבלויות, זקנים ובזכויות אדם בכלל, שלחה לאפוטרופוס הכללי מסמך הערות על טיוטת הנוהל. במסמך עמדנו על הצורך לעגן בנוהל עקרונות מנחים שלאורם יש לפרשו, ואשר יבטאו את מרכזיות עקרון הרצון, האוטונומיה והחירות של החסוי;  את החובה לשתפו בקבלת החלטות הנוגעות לחייו, ואת חובת השקיפות מולו והנגשת כל מידע הקשור בו. בין היתר דרשנו שיעוגן בנוהל מנגנון לתלונות על התאגיד, הדגשנו את מחויבות התאגיד והאפוטרופוס הכללי לחסויים במצבי חיים מורכבים כמו חסרי בית, הטעמנו את חובת תאגיד האפוטרופסות לפעול לצמצום המינוי ככל הניתן, ודרשנו בחינה עתית של המינוי.

מסמך ההערות של הקואליציה

לפני כשנה הפיץ משרד המשפטים תזכיר חוק המתקן את חוק הכשרות והאפוטרופסות ומתאימו לתפיסות מתקדמות על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, אשר מצאו את ביטוין באמנת האו"ם בנושא ובאמנת האג להגנה על מבוגרים. נוסף על כך, לאחרונה נתן בית המשפט למשפחה בחיפה פסק דין ראשון בישראל שמכיר במודל של תמיכה בקבלת החלטות כתחליף לאפוטרופסות. הרציונל המנחה את המודל הוא שאין לשלול את כשרותו המשפטית של אדם גם כשתפקודו הקוגניטיבי נחלש, ושיש לסייע לו באמצעים המותאמים לצרכיו להמשיך ולשלוט בחייו ככל הניתן. תומך או תומכת בקבלת החלטות פועלים בהתאם לרצון האדם ותפקידם הוא לסייע, ללוות, לייצג ולהנגיש עבורו מידע, ולעולם לא לכפות עליו החלטות בענייניו. כמה מדינות כבר הכירו בקבלת החלטות נתמכת כחלופה שצריכה לרשת את מוסד האפוטרופסות.

 

 

הקואליציה לקידום כשרות משפטית
יד ריבה | המרכז האקדמי למשפט ולעסקים – הקליניקות המשפטיות | לשמ"ה – לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש | הקליניקהלזכויותזקניםוניצולי שואהוהקליניקהלזכויותאנשיםעם מוגבלויות באוניברסיטת בר אילן | ידיד | האגודה לזכויות האזרח | המרכז לחיים עצמאיים ירושלים | עמותת המשפט בשירות הזיקנה | המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית בירושלים | בזכות | אנוש | רופאים לזכויות אדם

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אנשים עם מוגבלות,זכויות זקנים

סגור לתגובות.