הזכות לחירות – אשפוז כפוי

קבלת התיק הרפואי לאחר אשפוז כפוי

ה"פ 506/01 פלונית נגד מדינת ישראל (בימ"ש מחוזי ת"א)

עו"ד: אילן יעקובוביץ
 
האגודה לזכויות האזרח הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בשם אישה שהיתה מאושפזת אשפוז פסיכיאטרי כפוי, וביקשה לקבל את התיק הרפואי שלה. בקשה זו מעוררת סוגיה עקרונית וחשובה, בדבר זכותו של מי שאושפז בעברו בבית חולים פסיכיאטרי באשפוז כפוי לקבל לידיו את מלוא החומר הרפואי הנוגע לעניינו והמוחזק בידי בית החולים.

בית המשפט המחוזי דחה את התביעה. האישה הגישה ערעור לבית המשפט העליון, באמצעות עו"ד פרטי, ובית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי בקשתה תידון על-ידי ועדת אתיקה, בהתאם להליך שנקבע בחוק זכויות החולה.

התביעה

פסק הדין בבית המשפט המחוזי

פסק הדין בבית המשפט העליון

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחירות – אשפוז כפוי,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות,זכויות אנשים עם מוגבלות,חופש המידע

סגור לתגובות.