זכויות אנשים עם מוגבלות

זכותם של אנשים על הרצף האוטיסטי לקבל שירותי רווחה

תזכיר חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשע"ד-2014

תזכיר החוק מבקש להסדיר את הטיפול של מערך הרווחה באנשים הנמצאים על הרצף האוטיסטי ואת זכותם לקבלת שירותים המנויים בסל שירותים. הסדרה כזו היא כמעט יחידה מסוגה – למעט הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית, רובו המכריע של תחום הרווחה, ובכלל זה הזכאות לקבלת שירותים שונים, מעולם לא הוסדר בחקיקה.

האגודה מברכת על סנונית ראשונה זו, אך מצרה על כי מדובר בהסדרה מצומצמת כל כך, שעה שיש דחיפות להסדיר בחקיקה את כלל תחום שירותי הרווחה, ובין השאר את השירותים הנוגעים לכלל האנשים עם מוגבלויות. אמנם בדברי ההסבר לחוק מצהיר משרד הרווחה כי בכוונתו להשלים את החקיקה הנוגעת לאנשים עם מוגבלויות אחרות, אולם לוחות הזמנים לכך בלתי ברורים. החקיקה המצומצמת הנוכחית, יחד עם שיטת המימון של השירותים המוצעת בתזכיר החוק, ומבוססת על "מימון תואם" (matching) של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, עלולה לעודד אפליה בין אנשים עם צרכים מסוגים שונים: עולה חשש שרשות מקומית תממן קודם כל את השירותים להם היא מחויבת על פי חוק, תוך פגיעה במי שנזקק לשירותים לא פחות חשובים שאינם על פי חוק.

הערות נוספות של האגודה לתזכיר החוק נוגעות לגובה ההשתתפות בעלות האבחון, לדרכי הפעולה של ועדת הערר על האבחון, למתן עדיפות לדיור בקהילה, להרכב הגוף שקובע זכאות לשירותי רווחה והסדרת פעולתו, לאמות מידה של מרחק, זמן ואיכות סבירים למתן שירותים, להשתתפות עצמית במימון עלות השירותים, למאגר מידע המתוכנן לקום מכוח החוק, ועוד.

סטטוס: בשלב התזכיר.

נוסח תזכיר החוק

הערות האגודה לזכויות האזרח, אפריל 2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות לשוויון,זכויות אנשים עם מוגבלות

סגור לתגובות.