זכויות אנשים עם מוגבלות

מסמך עקרונות לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

ביום 30.10.14 שלחה הקואליציה לקידום כשרות משפטית מסמך עקרונות למשרד המשפטים, בעניין תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. הקואליציה, שיזם עו"ד יותם טולוב מארגון בזכות, עוסקת בקידום זכויותיהם של חסויים והוקמה בעקבות הפצתו של תזכיר חוק המתקן את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. התיקון נועד להתאים את החוק, שנחקק בשנת 1962, לתמורות שחלו בתפיסה החברתית כלפי אנשים עם מוגבלויות נפשיות ושכליות וכלפי זקנים, ולעקרונות אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ולאמנת האג להגנה על מבוגרים.

כ-10,000 אפוטרופסים מתמנים על ידי בתי המשפט כל שנה. ממידע שהצטבר בארגונים העוסקים בתחום, כמו גם מפניות שהגיעו לאגודה לזכוית האזרח, מצטיירת תמונה קשה במיוחד של חולים, זקנים ותשושי נפש, הלכודים בצבת אפוטרופסים אשר חולשים על רכושם ועל גופם, לא פעם תוך התעלמות מוחלטת מרצונם ומצרכיהם. כן מצטיירת תמונה מדאיגה של קלות בלתי נסבלת במינוי אפוטרופסים במעמד צד אחד, על סמך תעודה רפואית לקונית ולא מספקת (הקובעת שהאדם אינו כשיר להביע עמדה), ואשר ניתן להם כתב מינוי כללי וגורף שלא מתאים לצרכיו של החסוי.

לעמדת קואליציית הארגונים, התיקון לחוק אכן חיוני אך ההצעה המונחת על השולחן אינה מספקת. במסמך שנשלח למשרד המשפטים פורטו העקרונות שאמורים, לטעמנו, להנחות כל חקיקה ושינוי חקיקה בתחום, ובפרט מידתיות בהגבלת הכשירות, הנגשת המידע לאדם ושיתופו, כתבי מינוי מפורטים, החלטות שיפוטיות מנומקות וברורות, הגדרת תחומים שהאפוטרופסות לא תחול עליהם, בחירה באמצעי הפוגעני פחות ופיקוח והסדרת עבודתם של האפוטרופסים ותאגידי אפוטרופסות. בעקבות המסמך התקיימה השבוע פגישה עם עורכות דין ממשרד המשפטים וממשרד הרווחה. במקביל, מתחילה הקואליציה לעבוד על תרגום העקרונות המוצעים לחקיקה.

הקואליציה לקידום כשרות משפטית מונה את הארגונים: בזכות, עמותת המשפט בשירות הזקנה, אס"י (קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי), האגודה לזכויות האזרח בישראל, יד ריבה, לשמ"ה (עמותה להעצמה בבריאות הנפש), הקליניקה לזכויות אדם במרכז האקדמי למשפט ולעסקים והקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטת בר אילן.
 
מסמך עקרונות לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 30.10.2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לשוויון,זכויות אנשים עם מוגבלות

סגור לתגובות.