מבקשי מקלט ופליטים

התנאים במתקן "חולות"  

צילום: חגי אלעדצילום: חגי אלעד

בג"ץ 4602/16 חגוס נ' שירות בתי הסוהר; בג"ץ 4386/16 מדיו נ' נציבת בתי הסוהר; בג"ץ 4388/16 מוחמד נ' נציבת בתי הסוהר, בג"ץ 4389/16 טספאיסיוס נ' נציבת בתי הסוהר; בג"ץ 4391/16 עלי נ' רשות האוכלוסין וההגירה

עו"ד: עודד פלר ואבינעם כהן ("משנה" – המרכז הקליני למשפט וחברה של בית הספר למשפטים במסלול האקדמי המכללה למינהל), ענת בן דור ואלעד כהנא (הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב)

 

הקליניקות המשפטיות במסלול האקדמי המכללה למינהל ובאוניברסיטת תל אביב וארגוני זכויות האדם, המוקד לפליטים ולמהגרים והאגודה לזכויות האזרח, הגישו שורת עתירות לבג"ץ, הקוראות למדינה לטפל בליקויים החמורים בתנאים במתקן "חולות": הצפיפות המרובה במתקן (בג"ץ 4602/16); האיסור על הכנסת ציוד אישי והציוד הבלתי מספק שניתן ע"י שב"ס  (שירות בתי הסוהר) (בג"ץ 4386/16); היעדר פעילויות חינוך ופנאי (בג"ץ 4388/16) לרבות היעדרם של מחשבים (בג"ץ 4389/16); וכן השירות המחפיר של רשות האוכלוסין וההגירה במתקן (בג"ץ 4391/16). הליכים אלה מתווספים לעתירה ביחס לאיסור על הכנסת מזון למתקן.

בעתירות הודגש כי למתקן "חולות" אין נוהל הפעלה פומבי ומגובש. כתוצאה מכך, בכל עניין בו לא נקבעו כללים, פועל שב"ס בדרך היחידה המוכרת לו – כפי שנהוג בבתי סוהר, על אף שהמקום לא הוגדר ככזה. לפי העותרים, המצב הבעייתי ב"חולות" אינו מקרי, ונועד לשבור את רוחם של השוהים על מנת שיסכימו לעזוב לאן שיוצע להם.

ב-13.6.2017 ניתן פסק דין בארבע מתוך חמש העתירות. פסק הדין, שניתן פה אחד, עמד על זכויות האדם של הגר ומבקש המקלט, על האופי האזרחי שעל מתקן "חולות" לשמור עליו ועל הפגיעות שנגרמות לשוהים במקום כתוצאה מהתנאים מושא העתירות.

לעניין מספר השוהים בחדר (בג"ץ 4602/16), נפסק פה אחד כי המצב הנוכחי, שבו מאוכלסים עשרה שוהים בכל חדר, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות התמ"א, ולא כל שכן עם פרשנותן התכליתית הראויה, המבקשת למזער ככל הניתן את הפגיעה בזכויות השוהים, ובשים לב למצב במתקנים במדינות העולם. בית המשפט חייב אתהמדינה להפחית את מספר השוהים בכל חדר לשישה תוך תשעה חודשים.

לעניין האיזור על הכנסת ציוד אישי (בג"ץ 4386/16), נפסק כי האיסור הגורף על החזקתם והכנסתם של חומרי ניקוי למרכז השהיה, אינו סביר, והוא בטל. נוכח שינויים שנערכו ברשימת החפצים האסורים בהחזקה ובהכנסה למתקן בעקבות הגשת העתירה הוחלט להותיר את שאר הרשימה על כנה, בכפוף לכך ששלושה חודשים מיום פסק הדין יערוך שב"ס חשיבה מחודשת, ויבחן אם יש מקום לשנותה באופן שיקל עם השוהים ב"חולות".

בעניין פעילות הפנאי (בג"ץ 4388/16) החליט בית המשפט למחוק את העתירה, תוך שהוא מניח ששב"ס יפעל לגוון ולהעשיר את שגרת יומם של השוהים ב"חולות", לרבות באמצעות סקרים ודיאלוג עימם. עוד נפסק, ששב"ס ינפיק לשוהים שתי תעודות מזהות, כך שמסירת אחת מהן כנגד קבלת כיתות לימוד וציוד הספורט לא תגביל את חופש תנועתם במרכז.

לעניין השירות במשרדי רשות האוכלוסין ב"חולות" (בג"ץ 4391/16) החליט בית המשפט למחוק את העתירה בעקבות שיפור התנאים במשרדי רשות האוכלוסין וההגירה במקום, ובעקבות הצהרות הרשות, לפיהן במקרה של דחיית בקשות החופשה יינתנו לפונים החלטות מנומקות ופרטי הראיון שייערכו עמם פקידי הרשות. עוד נרשמה הצהרת הרשות כי בעת הגשת בקשות לחופשה לא יעשו ניסיונות להפעיל לחץ, לעודד או לשכנע את המבקשים לצאת מן הארץ.

ב-25.6.2017 ניתן פסק הדין בעתירה החמישית (בג"ץ 4389/16). ההליך החל בדרישה למחשבים לשימוש חופשי ואינטרנט אלחוטי חופשי, שנענתה בסירוב מוחלט של שב"ס. לאחר דיון שהתקיים באפריל ניתן צו על תנאי, שבעקבותיו הסכים שב"ס לפיילוט של שתי כיתות ללימוד מחשבים שמחוברות לאינטרנט. במאי התקיים עוד דיון, שלאחריו ניאות שב"ס לשלוש כיתות בעלות של חצי מיליון שקל. התעקשנו על כיתה בכל אגף, כדרישת תכנית המתאר של חולות, ושימוש חופשי במחשבים ובאינטרנט שעות ארוכות מדי יום. העתירה נמחקה תוך שבית המשפט קובע שאכן יהיה פיילוט, שכיתות המחשב ייפתחו בתחילת ספטמבר לשעות ארוכות מדי יום לשימוש ולא רק ללימוד, ובהתאם לביקוש יהיה על שב"ס לצעוד לעבר כיתה בכל אגף ומחשב לכל 20 אנשים.

 

בג"ץ 4602/16 – הצפיפות ב"חולות"

העתירה

תגובת המדינה לבקשה לצו ביניים, אוגוסט 2016

תגובה מקדמית מטעם המדינה, מרץ 2017 | נספחים

תגובה מטעם העותרים, מרץ 2017

החלטה וצו על תנאי, 4.4.2017

כתב תשובה מטעם המדינה, אפריל 2017

עיקרי טיעון מטעם העותרים, מאי 2017

עיקרי טיעון מטעם המדינה, מאי 2017

פסק הדין, 13.6.2017

 

בג"ץ 4386/16 – הכנסת ציוד אישי ל"חולות"

העתירה

תגובה מקדמית מטעם המדינה, נובמבר 2016

החלטה וצו על תנאי, 4.4.2017

כתב תשובה מטעם המדינה, אפריל 2017

דרישה לפרטים נוספים, מאי 2017

תשובה לדרישה לפרטים נוספים, מאי 2017

עיקרי טיעון מטעם העותרים, מאי 2017

עיקרי טיעון מטעם המדינה, מאי 2017

פסק הדין, 13.6.2017

 

בג"ץ 4388/16 – פעילות חינוך ופנאי

העתירה

תגובה מקדמית מטעם המדינה, נובמבר 2016

החלטה, 4.4.2017

הודעת עדכון מטעם המדינה, אפריל 2017

בקשה להוסיף פרטים, מאי 2017

תשובה לבקשה להוסיף פרטים, מאי 2017

פסק הדין, 13.6.2017

 

בג"ץ 4389/16 – מחשבים

העתירה

תגובה מקדמית מטעם המדינה, נובמבר 2016

החלטה וצו על תנאי, 4.4.2017

כתב תשובה מטעם המדינה, אפריל 2017

דרישה לפרטים נוספים, מאי 2017

תשובה לדרישה לפרטים נוספים, מאי 2017

עיקרי טיעון מטעם העותרים, מאי 2017

עיקרי טיעון מטעם המדינה, מאי 2017

בקשה דחופה מטעם העותרים לצו ביניים, מאי 2017

תגובה מטעם המשיבים לבקשה לצו ביניים, מאי 2017

החלטה, 15.5.2017

הודעה מעדכנת מטעם המשיבים, יוני 2017

תגובה מטעם העותרים, יוני 2017

פסק הדין, 25.6.2017

 

בג"ץ 4391/16 – השירות במשרדי רשות האוכלוסין ב"חולות"

העתירה

תגובה מקדמית מטעם המדינה, נובמבר 2016

החלטה, 4.4.2017

הודעה מעדכנת מטעם המדינה, אפריל 2017

בקשה להוסיף פרטים, מאי 2017

תשובה לבקשה להוסיף פרטים, מאי 2017

פסק הדין, 13.6.2017

 

הודעות לעיתונות:

בג"ץ: להפחית את הצפיפות בחדרים במתקן חולות, יוני 2017

ארגוני זכויות אדם עתרו לבג"ץ: לתקן את הליקויים במתקן "חולות", יוני 2016

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.