הטבות במס ליישובים מסוימים שנקבעו באופן שרירותי

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

בג"ץ 6880/05 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד משרד האוצר
עו"ד: עאוני בנא

האגודה עתרה לבג"ץ בדרישה לבטל חלק מהחוק לתיקון פקודת מס הכנסה, המעניק הנחות במס הכנסה לתושבי ישובים מסוימים. במסגרת הליכי החקיקה התווספו לחוק, באופן שרירותי, מספר יישובים שאינם עונים על קריטריון הזכאות (קירבה לרצועת עזה), תוך פגיעה בזכות לשוויון.

הדיון בעתירה אוחד עם עתירות נוספות, שהגישו בין השאר ארגון עדאלה ו-3 יישובים בגליל – אחד ערבי ושניים דרוזים. בדיון שהתקיים בינואר 2006 הוציא בג"ץ – על דעת היועץ המשפטי לממשלה – צו על תנאי, במטרה לאפשר לממשלה שתקום לתקן את החוק, בתוך 6 חודשים מיום כינונה. נקבע כי על המדינה למסור עדכון בדבר התקדמות החקיקה לא יאוחר מיום 1.10.06. לאחר מכן הוארך מועד זה מעת לעת.

במאי 2012 קיבל בג"ץ חלק מהעתירות, ובהן עתירות האגודה ועדאלה. בית המשפט ביטל את ההוספה השרירותית של 5 יישובים יהודים לרשימת היישובים, שזכאים להטבות במס הכנסה, והוסיף לרשימה את היישובים מזרעה, כיסרא-סמיע ובית-ג'אן.

בפסק הדין נקבע כי ביטול ההטבה לחמשת היישובים ייכנס לתוקף לאחר תקופת השהיה של שנה. המועד כבר חלף, ובית המשפט נענה שוב ושוב לבקשות של יישובים שונים ושל המדינה להאריך את תקופת ההשהיה.

העתירה

עמדת היועץ המשפטי לממשלה

פסק הדין

בקשה להארכת מועד השהיית הבטלות מטעם עיריית ערד, מרץ 2013

תגובה מטעם האגודה, אפריל 2013

החלטה, 5.5.2013

תגובת האגודה לעניין הארכת מועד השהיית הבטלות, פברואר 2014

תגובה מטעם העותרים, אוקטובר 2014

תגובה מטעם העותרים, יולי 2015

החלטה, 19.7.2015

הודעה מעדכנת מטעם המדינה, אוגוסט 2015 (נספחים)

תגובה מטעם העותרים, אוקטובר 2015

הודעה מעדכנת מטעם המדינה, 22.11.2015

הודעה מעדכנת מטעם המדינה, 24.11.2015

 

הודעות לעיתונות:

בג"ץ ביטל חוק שהעניק הקלות במס הכנסה ליישובים תוך פגיעה בשוויון, מאי 2012

מחר ידון בג"ץ בעתירות נגד החוק המעניק הטבות מס לתושבי ישובים שונים, ינואר 2006

לבטל חקיקה המעניקה הטבות מס לתושבי יישובים שנבחרו באופן שרירותי, יולי 2005

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,גזענות ואפליה,הזכות לשוויון,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.