הזכות למים

הזכות למים – תעריפים וניתוקים

Photo by bhailu7
at Morguefile.com

האגודה לזכויות האזרח מבקשת לקדם תפיסה של המים כזכות יסוד ולא כמוצר צריכה. האגודה מדגישה את חובת המדינה לדאוג לחלוקה צודקת של משאב המים בקרב הציבור כולו ולהגן על מימוש הזכות למים כלפי כל אדם בלא אפליה. תעריפי המים הגבוהים ומדיניות התאגידים בנוגע לניתוקי מים ופריסת חובות מהווים פגיעה בזכות היסוד למים של התושבים והאזרחים בישראל. האגודה פועלת לקידום רעיונות אלו במגוון של דיונים בוועדות הכנסת, בפנייה לרשויות הרלבנטיות ובערוצים נוספים, ובימים אלו אף עובדת על קידומן של הצעות חוק בנושא.

טיוטת הכללים בעניין הפסקה או צמצום מתן שירותי מים – עמדת האגודה, ספטמבר 2013

הערות האגודה לזכויות האזרח לטיוטת הכללים בעניין הפסקה או צמצום מתן שירותי מים, אפריל 2012 (טיוטת הכללים)

הערות האגודה לטיוטת הכללים בעניין הפסקה או צמצום מתן שירותי מים, ינואר 2012

פניית האגודה לזכויות האזרח לוועדת פניות הציבור בכנסת, נובמבר 2011

פניית האגודה לזכויות האזרח לוועדת פניות הציבור בכנסת, יולי 2011

עמדת האגודה בנוגע לשינוי תעריפי המים והביוב, מאי 2011

פניה לרשות המים בעניין פיקוח הרשות על תאגידי המים והביוב, מרץ 2011

פנייה לחברת הגיחון בעניין מדיניותה לטיפול בחובות בגין אי תשלום, מרץ 2011

עמדת האגודה – פניה לוועדת הכלכלה, פברואר 2011

עמדת האגודה – פנייה לממונה על התקציבים משרד האוצר, לראש הרשות למים ולביוב וליו"ר מרכז השלטון המקומי, פברואר 2011

עמדת האגודה – פנייה לוועדת הכלכלה, מאי 2009

פנייה לחברי הכנסת ולשרים לקראת חוק ההסדרים 2009-2010, מאי 2009

 

הודעות לעיתונות ומאמרים:

האגודה לזכויות האזרח: מחיר המים עדיין גבוה מדי, מרץ 2011

הגיעו מים עד נפש, עו"ד טלי ניר, מרץ 2011

המדינה מפרה את זכות היסוד של אזרחיה – למים, עו"ד טלי ניר, מרץ 2011

 

קישורים:

בלעדי ל"כלכליסט": החוב המזערי לניתוק מאספקת המים יוכפל ל־1,000 שקל, כלכליסט, 9.2.2012

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות לבריאות,הזכות למים,הפרטה,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.