הזכות למים

הנחות סוציאליות בתעריפי המים

הצעת חוק המים (תיקון – הנחות לאוכלוסיות זכאיות), התשע"ב-2012

הצעת חוק שנוסחה על ידי האגודה לזכויות האזרח וקודמה על ידי חברי הכנסת דב חנין, דוד אזולאי, אילן גילאון ואחרים. מטרת הצעת החוק לעגן מנגנון של הנחות סוציאליות במחירי המים. הרפורמה במשק המים, שנכנסה לתוקף בינואר 2010, הביאה עמה עליה חדה בתעריפי המים לשימוש הביתי – לפי הערכת רשות המים, התעריפים החדשים ייקרו את תעריפי המים לצרכן הביתי ב-40-50%. למחירי המים הגבוהים לא נקבעו סייגים או הנחות, ולפיכך ספקי המים אינם מוסמכים לתת הנחות גם במקרים בהם ברור כי הצרכן לא יוכל לעמוד בתשלום עקב מצבו החברתי-כלכלי.

מדיניות זו הביאה לכך שצרכנים רבים מצאו עצמם קורסים תחת הנטל הכבד של מחירי המים, וחלה עליה חדה במספר ניתוקי המים שביצעו תאגידי המים. מאחר והמים אינם מצרך ככל המצרכים, אלא משאב שבלעדיו לא ניתן לקיים משק בית והעדרו מהווה סכנה חמורה לבריאות, וכדי לממש את זכות היסוד למים, על המדינה להבטיח כי אספקת המים תובטח גם לאלו שידם אינם משגת. לפיכך הוצע בהצעת החוק לקבוע שני מנגנוני הנחה – האחד המתייחס למצבו הכלכלי של הצרכן והשני לצרכנים בעלי צרכים מיוחדים.

סטאטוס: הצעת החוק נפלה בוועדת השרים לענייני חקיקה ביוני 2012.

נוסח הצעת החוק

עוד מסמכים בנושא המים כזכות יסוד באתר האגודה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות למים,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.